28Lis, 18
Film cz. 1 Utwór audiwizualny — kopia (1)

Adaptacja filmowa utworów obcojęzycznych wymaga  nie tylko uzyskania zgody od autora, ale również zgody autora tłumaczenia na język polski. Nawet jeżeli prawa autorskie do tekstu oryginalnego wygasły (70 lat od śmierci autora) to opierając adaptację na polskim tłumaczeniu należy sprawdzić, czy wygasły również prawa do tłumaczenia.

Tłumaczenie jest opracowaniem utworu, a więc zgodnie z prawem autorskim „utworem zależnym”. Dla utworów zależnych nie został ustalony odrębny okres trwania autorskich praw majątkowych. A zatem zależne prawo autorskie do tłumaczenia wygasa po upływie 70 lat od śmierci tłumacza.

W przypadku adaptacji filmowej książek obcojęzycznych powstaje kilka kolejnych, zależnych między sobą utworów: pierwotny utwór literacki, tłumaczenie na język polski stanowiące opracowanie utworu pierwotnego, filmowy scenariusz adaptowany, który przejmuje elementy twórcze zarówno z utworu pierwotnego jak i tłumaczenia.

Korzystanie z finałowego utworu audiowizualnego powinno zostać poprzedzone uzyskanie zgody wszystkich autorów, których utwory zostały wykorzystane w filmie.

Brak komentarzy

Brak komentarzy