2Cze, 20

Umowy ONLINE

Opublikowane w Prawo autorskie przez

licencja

Pandemia COVID-19 wymusiła zachowanie dystansu społecznego i przeniesienie części, jeżeli nie całości, aktywności prywatnej i zawodowej do sieci. Dzisiaj chciałabym się zająć tematem skuteczności zawierania online umów, których przedmiotem jest przeniesienie praw do utworów albo udzielenie licencji do korzystani z utworów. Dotyczy to m.in. zdjęć, tekstów literackich, grafik, projektów architektonicznych, utworów audiowizualnych. Zawarcie Umowy Zawarcie umowy to ... więcej

25Maj, 20
Wzór przemysłowy

Za pomocą jednego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) można uzyskać prawo z rejestracji wzoru wspólnotowego i ochronę na terytorium całej Unii. Co istotne ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (data wejścia w życie w Polsce 01 maja 2004r.) reguluje nie tylko zakres ... więcej

21Maj, 20
Upadłość

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Upadłość pozwala na zakończenie nierentownej działalności gospodarczej. Wszczęcie postępowania upadłościowego w ustawowym terminie, czyli 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności, docelowo ma umożliwić zaspokojenie z majątku upadłego jego wierzycieli, pracowników lub kontrahentów. Niewątpliwie im dłużej utrzymuje się stan niewypłacalności, tym szanse na spłatę wszystkich wierzytelności są ... więcej

15Maj, 20
I have a confession — kopia (4)

Korzystanie z wizerunku innej osoby wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Mówiąc o wizerunku najczęściej mamy na myśli zdjęcie. I w istocie są to przypadki najczęstsze. Wyjątki Zwolnienie od konieczności uzyskania zgody jest dość wąskie i dotyczy: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; osoby ... więcej

12Maj, 20
Znaki towarowe

Na podstawie Pakietu Ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej uległy zawieszeniu terminy administracyjne (materialne i procesowe). W szczególności w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020r. nie rozpoczyna się termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli termin na wniesienie sprzeciwu zaczął biec przed 8 marca – jego bieg przerywa się i biedzie biegł dalej ... więcej

14Kwi, 20
niewypłacalność

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii rząd wprowadził pakiet rozwiązań znanych pod nazwą tarcz antykryzysowych, które nadal ulegają pewnym modyfikacjom i zmianom. Jak przewiduje art. 15 zzra ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, określanej mianem tarczy antykryzysowej 2.0, jeżeli w okresie obowiązywania stanu ... więcej

6Kwi, 20
Restruktyryzacja

Działania restrukturyzacyjne są dedykowane przedsiębiorcom, którzy znajdują się na przedpolu niewypłacalności. Sytuacja ta ma miejsce, gdy pojawiają się pierwsze trudności w wykonywaniu bieżących zobowiązań pieniężnych lub gdy mają one nastąpić w niedługim czasie z uwagi na przewidywany się brak płynności finansowej. Restrukturyzacja może przybrać różne formy. Działania mogą polegać na restrukturyzacji konsensualnej, pozasądowej. Wówczas prowadzimy ... więcej

30Mar, 20
niewypłacalność

Zatrzymanie gospodarki spowodowane stanem pandemii odniesie dużo poważniejsze skutki niż kryzys finansowy z jakim mieliśmy do czynienia w 2008r.  Problemy z utrzymaniem płynności finansowej już po kilku dniach od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, zaczyna odczuwać całe spektrum przedsiębiorstw. Dotyczą one także branży filmowej. W odpowiedzi na pojawiające się pytania o istniejące rozwiązania prawne dla ... więcej