6Sie, 18
prawo autorskie

W ubiegłym tygodniu na wielu portalach internetowych pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu w drugiej instancji sporu między Bosacką i byłym producentem jej programu telewizyjnego o odżywaniu. Nie mam zamiaru opisywać tej sprawy – po szczegóły odsyłam Was do licznych artykułów publikowanych w internecie. W tym wpisie chcę odpowiedzieć na pytanie: jak zabezpieczyć się przed podobnymi ... więcej

21Cze, 18
Strona internetowa jako utwóR (3)

Interfejs jest elementem programu komputerowego, który umożliwia interakcje między programem a użytkownikiem. Ale pomimo tego nie podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych programach komputerowych (art. 74 i n. Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne, dalej Ustawa). Do interfejsu mają zastosowanie przepisy ogólne tj. interfejs jest traktowany tak jak utwór graficzny ... więcej

17Cze, 18
znak towarowy zastaw rejestrowy

Znak towarowy spełnia wiele funkcji: podstawową czyli oznaczenia pochodzenia a nadto reklamową, jakościową czy  informacyjną. W wyniku ich realizacji znak nabywa konkretną wartość, którą uprawniony może w różnoraki sposób wykorzystać. Inwestycję w znak towarowy można spieniężyć sprzedając prawo ochronne lub czerpać zyski poprzez pobieranie opłaty licencyjnej za udostępnienie znaku podmiotom trzecim. Dzisiaj chcę po krótce ... więcej

13Cze, 18
plagiat strony www

Omawiając temat ochron autorskoprawnej strony internetowej koniecznie trzeba wskazać, że na stronę internetową składa się zarówno program komputerowy jaki interfejs. Poniżej omówię zagadnienia związane w kodem źródłowym. Na wpis o ochronie interfejsu zapraszam za tydzień. Określając granice ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, należy zaznaczyć, że jej ustalenie nie jest oczywiste. Z pewnością jej początek wytacza próg twórczości ... więcej

25Maj, 18
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Zamieszczałam ostatnio link do artykułu na temat kolizji między znakami. Uważam, że jest to dobry przyczynek dla rozważenia tego na co zwrócić uwagę przy wyborze swojego znaku logo czy logotypu. Jakkolwiek nie nazwiemy oznaczenia, to aby skorzystać z dobrodziejstw rejestracji należy skonfrontować się z rygorami Ustawy prawo własności przemysłowej lub Rozporządzeniem UE o Znaku Towarowym ... więcej

17Maj, 18
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Zezwolenie innemu podmiotowi na korzystanie ze znaku towarowego wiąże się z przeniesieniem części odpowiedzialności za budowanie marki znaku na licencjobiorcę. Ryzyko takiego upoważnienia oznacza, że błędy czy obniżka jakości towarów lub usług licencjobiorcy wpływają bezpośrednio na odbiór naszego znaku przez klientów. Dlatego ukształtowanie treści umowy licencji wymaga uprzedniego przemyślenia w jaki sposób zapewnić sobie kontrolę ... więcej

17Maj, 18
prawo autorskie

Pomiędzy autorem a licencjobiorcą istnieje szczególna więź. Jej źródłem są autorskie prawa osobiste tj. niezbywalne prawa przysługujące autorowi na mocy ustawy. Znajdują one odzwierciedlenie w konkretnych uprawnieniach i obowiązkach stron umowy licencyjnej, wynikających wprost z Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej Ustawa). Uprawnieniem o najdalej idących skutkach jest możliwość ... więcej

8Maj, 18
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

  Przepisy dotyczące znaków towarowych w żaden sposób nie ograniczają swobody stron w określaniu okresu obowiązywania licencji. Licencja może zostać udzielona na czas określony jak i nieokreślony. W tym pierwszym przypadku licencja wygaśnie z momentem nadejścia terminu, do którego licencjobiorca był uprawniony do korzystania ze znaku. W drugim przypadku licencja wygaśnie z końcem okresu wypowiedzenia ... więcej

6Maj, 18
prawo autorskie

Umowa licencyjna, upoważniająca do korzystania z utworu powinna zawierać regulacje dotyczące sposobu korzystania z utworu – określane poprzez wskazanie pól eksploatacji, oraz terytorium korzystania przez licencjobiorcę. Niezmiernie ważne jest określenie w umowie licencji okresu obowiązywania upoważnienia. Jeżeli czas obowiązywania licencji nie zostanie uregulowany w umowie – automatycznie zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 04 lutego ... więcej

26Kwi, 18
prawo autorskie

Licencja to inaczej nabycie prawa do korzystania z dobra intelektualnego, w tym z utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne. O ile w przypadku znaków towarowych istnieją urzędowe rejestry, które potwierdzają kto jest uprawniony do danego prawa, to w prawie autorskim sprawa nie jest taka prosta. Dlatego też, ... więcej