13Cze, 18
plagiat strony www

Omawiając temat ochron autorskoprawnej strony internetowej koniecznie trzeba wskazać, że na stronę internetową składa się zarówno program komputerowy jaki interfejs. Poniżej omówię zagadnienia związane w kodem źródłowym. Na wpis o ochronie interfejsu zapraszam za tydzień. Określając granice ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, należy zaznaczyć, że jej ustalenie nie jest oczywiste. Z pewnością jej początek wytacza próg twórczości ... więcej

25Maj, 18
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Zamieszczałam ostatnio link do artykułu na temat kolizji między znakami. Uważam, że jest to dobry przyczynek dla rozważenia tego na co zwrócić uwagę przy wyborze swojego znaku logo czy logotypu. Jakkolwiek nie nazwiemy oznaczenia, to aby skorzystać z dobrodziejstw rejestracji należy skonfrontować się z rygorami Ustawy prawo własności przemysłowej lub Rozporządzeniem UE o Znaku Towarowym ... więcej

17Maj, 18
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Zezwolenie innemu podmiotowi na korzystanie ze znaku towarowego wiąże się z przeniesieniem części odpowiedzialności za budowanie marki znaku na licencjobiorcę. Ryzyko takiego upoważnienia oznacza, że błędy czy obniżka jakości towarów lub usług licencjobiorcy wpływają bezpośrednio na odbiór naszego znaku przez klientów. Dlatego ukształtowanie treści umowy licencji wymaga uprzedniego przemyślenia w jaki sposób zapewnić sobie kontrolę ... więcej

17Maj, 18
prawo autorskie

Pomiędzy autorem a licencjobiorcą istnieje szczególna więź. Jej źródłem są autorskie prawa osobiste tj. niezbywalne prawa przysługujące autorowi na mocy ustawy. Znajdują one odzwierciedlenie w konkretnych uprawnieniach i obowiązkach stron umowy licencyjnej, wynikających wprost z Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej Ustawa). Uprawnieniem o najdalej idących skutkach jest możliwość ... więcej

8Maj, 18
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

  Przepisy dotyczące znaków towarowych w żaden sposób nie ograniczają swobody stron w określaniu okresu obowiązywania licencji. Licencja może zostać udzielona na czas określony jak i nieokreślony. W tym pierwszym przypadku licencja wygaśnie z momentem nadejścia terminu, do którego licencjobiorca był uprawniony do korzystania ze znaku. W drugim przypadku licencja wygaśnie z końcem okresu wypowiedzenia ... więcej

6Maj, 18
prawo autorskie

Umowa licencyjna, upoważniająca do korzystania z utworu powinna zawierać regulacje dotyczące sposobu korzystania z utworu – określane poprzez wskazanie pól eksploatacji, oraz terytorium korzystania przez licencjobiorcę. Niezmiernie ważne jest określenie w umowie licencji okresu obowiązywania upoważnienia. Jeżeli czas obowiązywania licencji nie zostanie uregulowany w umowie – automatycznie zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 04 lutego ... więcej

26Kwi, 18
prawo autorskie

Licencja to inaczej nabycie prawa do korzystania z dobra intelektualnego, w tym z utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne. O ile w przypadku znaków towarowych istnieją urzędowe rejestry, które potwierdzają kto jest uprawniony do danego prawa, to w prawie autorskim sprawa nie jest taka prosta. Dlatego też, ... więcej

25Kwi, 18
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Umowy licencyjne obecne są w całym obszarze prawa własności intelektualnej, również na gruncie Ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r., która zawiera przepisy dotyczące znaków towarowych. Licencja to po prostu udzielenie innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego. Kto może udzielić licencji na znak towarowy ? Licencjodawcą może być osoba, która sama jest ... więcej

13Kwi, 18
prawo autorskie

Zaczynając cykl na temat umów licencyjnych, przestawiam krótkie porównanie obu umów.  W dalszych odsłonach przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem licencji. Skutki przeniesienia praw autorskich do utworu      Autor traci prawo do utworu – od momentu zbycia sam nie może korzystać z utworu.  A tym samym to nabywca staje się wyłącznie uprawnionym z tytułu ... więcej

6Kwi, 18
Produkcja filmowa

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby chronić prawo do tytułu na tych samych zasadach co sam utwór (czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne, dalej „Ustawa”). Żeby jednak zasłużyć na taką ochronę tytuł samodzielnie musiałby spełniać ustawowe progi twórczości. Jeżeli jednak na  tytuł  utworu składa się jedno ... więcej