9Gru, 16
Windykacja Należności

Jeżeli twoim dłużnikiem jest osoba, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i po nieudanych negocjacjach stajesz przed koniecznością wystąpienia na drogę sądową, możesz skożystać z instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ). Korzyści jakie płyną z tej drogi dochodzenia roszczeń to: Możliwość wykonania orzeczenia w każdym z Państw Członkowskich (Rozporządznie nie dotyczy DANII ... więcej

8Gru, 16

Na podstawie Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE L z dnia 24 marca 2009r.) została wprowadzona instytucja Znaku Towarowego Unii Europejskiej, która pozwala na zastrzeżenie znaku towarowego na terenie całej Unii za pomocą jednej rejestracji. Jest to propozycja atrakcyjna tych przedsiębiorców, którzy ... więcej

22Lis, 16

Z chwilą powstania utworu powstają na rzecz autora, z mocy samego prawa, prawa autorskie: osobiste i majątkowe. Prawa osobiste przysługują twórcy bezterminowo, nie można się ich zrzec ani przenieść na inną osobę. Z osobą twórcy są związane w sposób trwały i pozostają przy nim niezależnie od zbycia praw majątkowych. Art. 16 Prawa Autorskiego wskazuje otwarty ... więcej

27Paź, 16
prawo autorskie

Przedstawiam Wam fotografię mojego autorstwa. Na tym przykładzie pozwolę sobie na opisanie kilku podstawowych pojęć związanych z powstaniem utworu. Pytanie, które nasuwa się jako pierwsze brzmi: czy moje zdjęcie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego ? Aby na nie odpowiedzieć konieczne jest przytoczenie art. 2, ust. 1 Ustawy (Ustawa z dnia 04/02/1994r. Dz.U. 1994 nr ... więcej

7Paź, 16
Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

Rozpoczynając działalność gospodarczą poszukujemy oznaczenia, które będzie wyróżniało nasze towary lub usługi na rynku a tym samym ułatwi nam kontakt z klientami. Oryginalny i szybko zapadający w pamięć znak czy to w postaci słownej czy graficznej sam w sobie potrafi przywołać u klientów pozytywne skojarzenia i stanowi podstawę do budowania marki. Działając na rynku budujemy ... więcej

3Paź, 16

W ciągu miesiąca robimy więcej zdjęć niż nasi dziadkowie przez całe życie. Wakacje, koncert, spacer z dzieckiem, kolacja w restauracji zostają uwiecznione na tysiącach zdjęć. Jak wobec tego mają się nasze zdjęcia do prawa autorskiego, czy każde zdjęcie jest utworem i zasługuje na ochronę prawną? Przedmiotem tego wpisu będzie ustalenie granicy między utworami fotograficznymi a ... więcej

5Wrz, 16

Jeżeli zamierzamy w produkowanym filmie wykorzystać utwór muzyczny, konieczne jest zawarcie umowy licencyjnej. Instytucją, która w imieniu twórców zawiera tego typu umowy jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Wykorzystanie utworu muzycznego w produkowanym filmie, jest odpłatne i wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Szczegółowe wnioski i dane kontaktowe dostępne są na stronie www.zaiks.ogr.pl ... więcej

23Lip, 16
prawo autorskie Radca Prawny Warszawa

Cytat jest jednym z niewielu wyjątków, kiedy można wykorzystać bezpłatnie fragment cudzego utworu. Poniżej odpowiem na pytanie, kiedy można się nim posłużyć – nie narażając się na zarzut naruszenia prawa autorskiego. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) definiuje cytat jako przytaczanie urywków utworu ... więcej