Zobacz wszystkie wpisy w: Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

21Maj, 20
Upadłość

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Upadłość pozwala na zakończenie nierentownej działalności gospodarczej. Wszczęcie postępowania upadłościowego w ustawowym terminie, czyli 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności, docelowo ma umożliwić zaspokojenie z majątku upadłego jego wierzycieli, pracowników lub kontrahentów. Niewątpliwie im dłużej utrzymuje się stan niewypłacalności, tym szanse na spłatę wszystkich wierzytelności są ... więcej

6kwiecień, 20
Restruktyryzacja

Działania restrukturyzacyjne są dedykowane przedsiębiorcom, którzy znajdują się na przedpolu niewypłacalności. Sytuacja ta ma miejsce, gdy pojawiają się pierwsze trudności w wykonywaniu bieżących zobowiązań pieniężnych lub gdy mają one nastąpić w niedługim czasie z uwagi na przewidywany się brak płynności finansowej. Restrukturyzacja może przybrać różne formy. Działania mogą polegać na restrukturyzacji konsensualnej, pozasądowej. Wówczas prowadzimy ... więcej

30marzec, 20
niewypłacalność

Zatrzymanie gospodarki spowodowane stanem pandemii odniesie dużo poważniejsze skutki niż kryzys finansowy z jakim mieliśmy do czynienia w 2008r.  Problemy z utrzymaniem płynności finansowej już po kilku dniach od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, zaczyna odczuwać całe spektrum przedsiębiorstw. Dotyczą one także branży filmowej. W odpowiedzi na pojawiające się pytania o istniejące rozwiązania prawne dla ... więcej