Zobacz wszystkie wpisy w: dobra osobiste

26kw., 22

Umowa agencyjna o impresariat artystycznyCelem zawarcia umowy agencyjnej jest pozyskanie impresaria, czyli przedstawiciela artystycznego, który będzie zabiegał o angaż artystyczny dla swoich podopiecznych. Dlatego aktorzy, wokaliści czy modelki poszukują współpracy z profesjonalnymi agencjami specjalizującymi się w reprezentowaniu ich interesów. W przypadku umowy o impresariat stroną profesjonalną jest agencja aktorska, muzyczna czy agencja modelek. Po drugiej ... więcej

15maj, 20

Korzystanie z wizerunku innej osoby wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Mówiąc o wizerunku najczęściej mamy na myśli zdjęcie. I w istocie są to przypadki najczęstsze. Wyjątki Zwolnienie od konieczności uzyskania zgody jest dość wąskie i dotyczy: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; osoby ... więcej

27sie, 18

Istnieje możliwości dokonania rezerwacji nazwy zespołu jako znaku towarowego, ale pod warunkiem spełniania dodatkowych warunków formalnych. Ponieważ znaki towarowe rejestruje się na rzecz przedsiębiorców członkowie zespołu, czyli osoby fizyczne, powinny przed zgłoszeniem zawiązać spółkę albo jedna z nich założyć działalność gospodarczą – przy zgłoszeniu znaku przez jednego członka. Nazwę zespołu można zastrzec dla usług, które ... więcej

15sie, 18
dobra osobiste

Lubię pisać o prawie na przykładach spraw, które prowadzę dla klientów Kancelarii, ale również jako komentarz do głośnych spraw sądowych. Nie dawniej jak tydzień temu prasę zalały informacje o zakończeniu sprawy, która od 10 lat angażowała członków zespołu De Mono. Na pewno trafiliście na niejedną wzmiankę o tej batalii, a jeżeli nie, to bez trudu ... więcej

22mar, 18
prawo autorskie

Pisząc o umowach przenoszących prawa autorskie cały czas odnoszę się wyłącznie do majątkowych praw autorskich – ponieważ tylko te podlegają obrotowi – praw autorskich osobistych nie można się zrzec ani ich sprzedać. Prawa osobiste przynależą do twórcy od momentu powstania utworu na zawsze. Ich istotą jest ochrona więzi twórcy z utworem, czyli autorstwa, które realizuje ... więcej

20wrz, 17

Wizerunek

Opublikowane w dobra osobiste przez

Każdej osobie przysługuje wyłączne prawo decydowania o swoim wizerunku. Takie działania jak – publikowanie w internecie starych zdjęć klasowych lub rozpowszechnianie zdjęć wykonanych w czasie trwania zdarzenia publicznego, ale skadrowanych na konkretnych uczestników, stanowiących ich portrety jest wkroczeniem w sferę dóbr osobistych osób na nich utrwalonych i wymaga ich zgody. W przypadku naruszenia prawa do wizerunku przysługuje prawo do żądania zaniechania działań zagrażającym chronionym dobrom oraz do usunięcia skutków dokonanych już naruszeń. W przypadku zawinionego naruszenia możliwe jest domaganie się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub żądanie uiszczenia sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.