Zobacz wszystkie wpisy w: Windykacja Należności

20gru, 17
Kredyty frankowe

Trwają prace nad skróceniem okresu przedawnienia roszczeń majątkowych. Procedowany projekt zakłada skrócenie ogólnego terminu przedawniania z 10 lat do lat 6. Dotyczy to tych roszczeń, dla których ani Kodeks Cywilny ani przepisy szczególne nie przewidują odrębnych terminów. Skrócony zostanie również okres przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem lub ugodą zawartą przed sądem czy mediatorem. Do tej pory ... więcej

9gru, 16
Windykacja Należności

Jeżeli twoim dłużnikiem jest osoba, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i po nieudanych negocjacjach stajesz przed koniecznością wystąpienia na drogę sądową, możesz skożystać z instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty (ENZ). Korzyści jakie płyną z tej drogi dochodzenia roszczeń to: Możliwość wykonania orzeczenia w każdym z Państw Członkowskich (Rozporządznie nie dotyczy DANII ... więcej