Zobacz wszystkie wpisy w: znaki towarowe

4wrz, 18
znaki towarowe

Planowane zmiany w przepisach pozwolą uprawnionym do znaku towarowego kierować roszczenia cywilne z tytułu naruszenia do nowych podmiotów. Chodzi o wynajmujących powierzchnie handlowe, w których prowadzony jest obrót podrobionymi towarami.* Projekt nowelizacji Ustawy prawo własności przemysłowej** (dalej „Ustawa”) pochodzi z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i zakłada między innymi zmiany zakresie art. 296 ust. 3 Ustawy. ... więcej

27sie, 18

Istnieje możliwości dokonania rezerwacji nazwy zespołu jako znaku towarowego, ale pod warunkiem spełniania dodatkowych warunków formalnych. Ponieważ znaki towarowe rejestruje się na rzecz przedsiębiorców członkowie zespołu, czyli osoby fizyczne, powinny przed zgłoszeniem zawiązać spółkę albo jedna z nich założyć działalność gospodarczą – przy zgłoszeniu znaku przez jednego członka. Nazwę zespołu można zastrzec dla usług, które ... więcej

17cze, 18
znak towarowy zastaw rejestrowy

Znak towarowy spełnia wiele funkcji: podstawową czyli oznaczenia pochodzenia a nadto reklamową, jakościową czy  informacyjną. W wyniku ich realizacji znak nabywa konkretną wartość, którą uprawniony może w różnoraki sposób wykorzystać. Inwestycję w znak towarowy można spieniężyć sprzedając prawo ochronne lub czerpać zyski poprzez pobieranie opłaty licencyjnej za udostępnienie znaku podmiotom trzecim. Dzisiaj chcę po krótce ... więcej

25maj, 18

Zamieszczałam ostatnio link do artykułu na temat kolizji między znakami. Uważam, że jest to dobry przyczynek dla rozważenia tego na co zwrócić uwagę przy wyborze swojego znaku logo czy logotypu. Jakkolwiek nie nazwiemy oznaczenia, to aby skorzystać z dobrodziejstw rejestracji należy skonfrontować się z rygorami Ustawy prawo własności przemysłowej lub Rozporządzeniem UE o Znaku Towarowym ... więcej

17maj, 18

Zezwolenie innemu podmiotowi na korzystanie ze znaku towarowego wiąże się z przeniesieniem części odpowiedzialności za budowanie marki znaku na licencjobiorcę. Ryzyko takiego upoważnienia oznacza, że błędy czy obniżka jakości towarów lub usług licencjobiorcy wpływają bezpośrednio na odbiór naszego znaku przez klientów. Dlatego ukształtowanie treści umowy licencji wymaga uprzedniego przemyślenia w jaki sposób zapewnić sobie kontrolę ... więcej

8maj, 18

  Przepisy dotyczące znaków towarowych w żaden sposób nie ograniczają swobody stron w określaniu okresu obowiązywania licencji. Licencja może zostać udzielona na czas określony jak i nieokreślony. W tym pierwszym przypadku licencja wygaśnie z momentem nadejścia terminu, do którego licencjobiorca był uprawniony do korzystania ze znaku. W drugim przypadku licencja wygaśnie z końcem okresu wypowiedzenia ... więcej

25kw., 18

Umowy licencyjne obecne są w całym obszarze prawa własności intelektualnej, również na gruncie Ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r., która zawiera przepisy dotyczące znaków towarowych. Licencja to po prostu udzielenie innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego. Kto może udzielić licencji na znak towarowy ? Licencjodawcą może być osoba, która sama jest ... więcej

13kw., 18

Zaczynając cykl na temat umów licencyjnych, przestawiam krótkie porównanie obu umów.  W dalszych odsłonach przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem licencji. Skutki przeniesienia praw autorskich do utworu      Autor traci prawo do utworu – od momentu zbycia sam nie może korzystać z utworu.  A tym samym to nabywca staje się wyłącznie uprawnionym z tytułu ... więcej

6kw., 18

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby chronić prawo do tytułu na tych samych zasadach co sam utwór (czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne, dalej „Ustawa”). Żeby jednak zasłużyć na taką ochronę tytuł samodzielnie musiałby spełniać ustawowe progi twórczości. Jeżeli jednak na  tytuł  utworu składa się jedno ... więcej

29wrz, 17

Dla towarów i usług mogą być zastrzeżone oznaczenia których wyłączną formą przedstawieniową jest forma elektroniczna. Dostępny jest nowy typ znaku - znak multimedialny, rozumiany jako znak towarowy składający się z obrazu i dźwięku lub obejmujący obraz i dźwięk. W przypadku innych rodzajów znaków rejestracja będzie ułatwiona i np. przy zgłoszeniu znaku dźwiękowego do wniosku będzie można załączyć opcjonalnie zapis nutowy albo sonograf z plikiem dźwiękowym JPEG MP3.