Archiwum

16paź, 16

Prawo autorskie

Opublikowane w przez

Dla twórców oraz producentów i wydawców poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z ich eksploatacji Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie zarządzania prawami autorskimi. Pomoc prawna w zakresie ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych: Sporządzanie i weryfikacja umów z elementami prawa autorskiego, w szczególności umowy o dzieło, umowy opcji, umowy przeniesienia autorskich ... więcej

13paź, 16

Zarządzanie wizerunkiem

Opublikowane w przez

Wizerunek jest pojęciem Kodeksu Cywilnego, oznaczającym dobro osobiste człowieka w postaci wyglądu fizycznego, utrwalonego w jakiejkolwiek postaci i formie pozwalającej na jego rozpoznanie przez osoby trzecie. Na skutek rozwoju technik wizualnych oraz sposobów komunikacji przez internet łatwiejsze jest zarówno utrwalenie wizerunku jak i korzystanie z niego, w tym w celach komercyjnych. Niestety rozwój technologii informatycznych ... więcej