Zakres pomocy prawnej

Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu

Upadłość

Dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, którzy popadli w stan niewypłacalności Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania upadłościowego.

Pomoc prawna w zakresie obsługi upadłości obejmuje w szczególności:

  1. Analiza stanu prawnego Klienta pod kątem przesłanek ogłoszenia upadłości oraz skutków ogłoszenia upasłości dla majątku i zobowiązań upadłego.
  2. Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
  3. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym.

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego.

Inne usługi