Radca Prawny Elżbieta Figat-Michalak

Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej branży kreatywnej, w szeroko rozumianym zakresie własności intelektualnej. Jestem specjalistą w dziedzinie prawa autorskiego oraz prawa znaków towarowych. A również mediatorem, w sprawach dotyczących specjalizacji Kancelarii.

Misją Kancelarii jest zapewnienie ochrony prawnej, na każdym etapie pracy twórczej.

Od pomysłu do realizacji - Twoje przedsięwzięcie zasługuje na ochronę a prawa na zabezpieczenie, abyś w przyszłości mógł korzystać z jego ekonomicznego potencjału.

Specjalizacje

Zakres pomocy prawnej

Kopia Bez tytułu

Prawo autorskie

Dla twórców oraz producentów i wydawców poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z ich ek

Kopia Kopia Kopia Bez tytułu

Znaki towarowe

Dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych poszukujących ochrony dla logo, oznaczeń , nazw i pseudonimów Kancelaria oferuje po

Kopia Kopia Bez tytułu

Wzory Przemysłowe

Dla przedsiębiorców oraz projektantów poszukujących ochrony dla projektów wzornictwa przemysłowego Kancelaria oferuje pomoc

Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu

Produkcja audiowizualna

Dla współtwórców oraz producentów oferuję pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami produkcji audiowizualnej. Pomoc praw

Kopia Kopia Kopia Kopia Bez tytułu

Zarządzanie wizerunkiem

Wizerunek jest pojęciem Kodeksu Cywilnego, oznaczającym dobro osobiste człowieka w postaci wyglądu fizycznego, utrwalonego w j

 

Kancelaria prawna w Warszawie

Prowadzona przez radcę prawnego Elżbietę Figat-Michalak Kancelaria prawna w Warszawie świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej.

Klienci mogą liczyć na wsparcie w formie doradztwa, sporządzania różnego rodzaju pism, wniosków i innych dokumentów, reprezentowania podczas mediacji, negocjacji, a także postępowania sądowego. Przy prowadzeniu wszystkich czynności przestrzegana jest tajemnica zawodowa (zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku).