Radca Prawny Elżbieta Figat-Michalak

Zawężenie specjalizacji do jednej dziedziny pozwala mi możliwie jak najlepiej poznać wszystkie związane z nią aspekty. Jestem zdania, że dzięki temu mogę jako radca prawny sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie napotkam na swojej drodze zawodowej. Jednocześnie, dzięki skupieniu się na jednym obszarze mogę na bieżąco śledzić zmiany, które niosą za sobą kolejne nowelizacje ustaw. Wybór specjalizacji mojej kancelarii – tj. prawo własności intelektualnej, również nie był przypadkowy. Złożyły się na niego przede wszystkim moje pasje i zainteresowania, nie tylko jako radcy prawnego.

Prowadząc kancelarię moim celem jest zapewnienie Państwu wsparcia zarówno w dochodzeniu praw autorskich czy też do ochrony znaku towarowego, jak również w zakresie negocjacji, mediacji, a w razie potrzeby także w postępowaniach sądowych.

W związku z posiadanym doświadczeniem zawodowym oraz w odpowiedzi na Państwa zainteresowanie rozszerzyłam ofertę pomocy prawnej o sprawy związane z kredytami frankowymi.

Specjalizacje

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej zarówno w zakresie praw autorskich jak i praw do znaku towarowego. Ponadto Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony prawa konsumentów w sprawach z zakresu kredytów „frankowych”. Kancelaria prowadzi postępowania mediacyjne. Radca Prawny Elżbieta Figat-Michalak jest mediatorem, wpisanym na Listę mediatorów certyfikowanych Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.      

windykacja należności

Prawo autorskie

Dla twórców oraz producentów poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z praw, oferuję kom

kredyty frankowe

Znaki towarowe

Dla przedsiębiorców poszukujących ochrony swoich znaków towarowych Kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskaniu świadectwa oc

mediacje

Mediacje

Dla każdego, kto poszukuje odformalizowanej i szybkiej przedsądowej drogi rozwiązania sporu, w sposób satyfakcjonujący wszys

mediacje

Produkcja filmowa

Dla producentów filmowych oferuję pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami produkcji filmowej i telewizyjnej. Pomoc prawna

kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Dla konsumentów, którzy podpisali z Bankiem umowę kredytową zawierającą klauzule abuzywne w zakresie odesłania do wartości

windykacja należności

Windykacja i egzekucja należności

Dla wierzycieli poszukujących szybkiej i skutecznej spłaty należności oferuję pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi

 

Kancelaria prawna w Warszawie

Prowadzona przez radcę prawnego Elżbietę Figat-Michalak Kancelaria prawna w Warszawie świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, a także obsługi wierzytelności oraz pomocy w sprawach związanych z kredytami frankowymi.

Klienci mogą liczyć na wsparcie w formie doradztwa, sporządzania różnego rodzaju pism, wniosków i innych dokumentów, reprezentowania podczas mediacji, negocjacji, a także postępowania sądowego. Przy prowadzeniu wszystkich czynności przestrzegana jest tajemnica zawodowa (zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku).