Radca Prawny Elżbieta Figat-Michalak

Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej branży kreatywnej, w szeroko rozumianym zakresie własności intelektualnej. Jestem specjalistą w dziedzinie prawa autorskiego oraz prawa znaków towarowych. A również mediatorem, w sprawach dotyczących specjalizacji Kancelarii.

Misją Kancelarii jest zapewnienie ochrony prawnej, na każdym etapie pracy twórczej.

Od pomysłu do realizacji - Twoje przedsięwzięcie zasługuje na ochronę a prawa na zabezpieczenie, abyś w przyszłości mógł korzystać z jego ekonomicznego potencjału.

Specjalizacje

Zakres pomocy prawnej

Prawo autorskie

Dla twórców oraz producentów i wydawców poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z ich ek

Znaki towarowe

Dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych poszukujących ochrony dla logo, oznaczeń , nazw i pseudonimów Kancelaria oferuje po

Wzory Przemysłowe

Dla przedsiębiorców oraz projektantów poszukujących ochrony dla projektów wzornictwa przemysłowego Kancelaria oferuje pomoc

Produkcja audiowizualna

Dla współtwórców oraz producentów oferuję pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami produkcji audiowizualnej. Pomoc praw

Zarządzanie wizerunkiem

Wizerunek jest pojęciem Kodeksu Cywilnego, oznaczającym dobro osobiste człowieka w postaci wyglądu fizycznego, utrwalonego w j

 

Kancelaria prawna w Warszawie

Prowadzona przez radcę prawnego Elżbietę Figat-Michalak Kancelaria prawna w Warszawie świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej.

Klienci mogą liczyć na wsparcie w formie doradztwa, sporządzania różnego rodzaju pism, wniosków i innych dokumentów, reprezentowania podczas mediacji, negocjacji, a także postępowania sądowego. Przy prowadzeniu wszystkich czynności przestrzegana jest tajemnica zawodowa (zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku).