Radca Prawny Elżbieta Figat-Michalak

Zawężenie specjalizacji do jednej dziedziny pozwala mi możliwie jak najlepiej poznać wszystkie związane z nią aspekty. Jestem zdania, że dzięki temu mogę jako radca prawny sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie napotkam na swojej drodze zawodowej. Jednocześnie, dzięki skupieniu się na jednym obszarze mogę na bieżąco śledzić zmiany, które niosą za sobą kolejne nowelizacje ustaw. Wybór specjalizacji mojej kancelarii – tj. prawo własności intelektualnej, również nie był przypadkowy. Złożyły się na niego przede wszystkim moje pasje i zainteresowania, nie tylko jako radcy prawnego.

Prowadząc kancelarię moim celem jest zapewnienie Państwu wsparcia zarówno w dochodzeniu praw autorskich czy też do ochrony znaku towarowego, jak również w zakresie negocjacji, mediacji, a w razie potrzeby także w postępowaniach sądowych.

W związku z posiadanym doświadczeniem zawodowym oraz w odpowiedzi na Państwa zainteresowanie rozszerzyłam ofertę pomocy prawnej o sprawy związane z kredytami frankowymi.

Specjalizacje

Zakres pomocy prawnej

Łącząc pasję i profesjonalizm oferuję pomoc prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Swoją ofertę kieruję do osób i przedsiębiorców, którzy poszukują narzędzi prawnych do ochrony przysługujących im praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz instrumentów prawnych służących do ekonomicznej eksploatacji tych praw.        

windykacja należności

Prawo autorskie

Dla autorów poszukujących ochrony prawnej utworów oraz możliwości czerpania korzyści z praw, oferuję kompleksową obsługę

mediacje

Produkcja filmowa

Dla producentów filmowych oferuję pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami produkcji filmowej i telewizyjnej. Pomoc prawna

kredyty frankowe

Znaki towarowe

Dla przedsiębiorców poszukujących ochrony swoich znaków towarowych Kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskaniu świadectwa oc

mediacje

Mediacje

Dla każdego, kto poszukuje odformalizowanej i szybkiej przedsądowej drogi rozwiązania sporu, w sposób satyfakcjonujący wszys

kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Dla konsumentów, którzy podpisali z Bankiem umowę kredytową zawierającą klauzule abuzywne o indeksacji lub waloryzacji do wa

windykacja należności

Windykacja i egzekucja należności

Dla wierzycieli poszukujących szybkiej i skutecznej spłaty należności oferuję pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi