Idea Legal

Zasady współpracy

Kancelaria oferuje elastyczne zasady współpracy przystosowane
do Twoich potrzeb. Wynagrodzenia Kancelarii jest ustalane indywidualnie,
na początku współpracy, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy
oraz wymaganego nakładu pracy.

Wynagrodzenie godzinowe

Preferowane przez twórców i firmy potrzebujące okazjonalnej konsultacji

Wynagrodzenie ryczałtowe

Idealne dla artystów, freelancerów, małych agencji

Wynagrodzenie abonamentowe

Dla korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii

WYNAGRODZENIE SUCCESS FEE

Stosowane przy poprowadzeniu spraw
przed urzędem lub sądem

Zasady współpracy
z Kancelarią

Sposób i wysokość wynagrodzenia ustalana jest
na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym.

Zasady współpracy mogą zostać ustalone drogą korespondencji e-mail, jeżeli przedstawisz swoją sprawę w sposób umożliwiający wstępną ocenę prawną.

Do kwoty wynagrodzenia doliczany jest obowiązkowy podatek VAT (aktualna stawka 23%).

Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych oraz kosztów dodatkowych np. tłumaczeń z języków obcych.

 

ole kosztuje konsultacja prawna

Wynagrodzenie godzinowe.

Kancelaria ustala stawkę za godzinę świadczenia pomocy prawnej, która jest podstawą do ustalenia wynagrodzenia Kancelarii w danej sprawie. Rozliczenie następuje na podstawie zestawienia czynności wykonanych przez Kancelarię oraz czasu poświęconego na ich realizację.

Wynagrodzenie ryczałtowe.

Kancelaria ustala wynagrodzenie o stałej wysokości
w ramach którego wykonuje umówioną usługę prawną
np. sporządza umowę lub wydaje opinię prawną. 

wynagrodzenie abonamentowe.

Kancelaria Idea Legal oferuje stałą bieżącą obsługę prawną
w zakresie prawa własności intelektualnej w ramach stałej współpracy. Rozliczenie takiej współpracy może przybrać postać stałego okresowego wynagrodzenia.

W ramach stałej współpracy Kancelaria oferuje w szczególności usługę monitorowania rejestrów praw własności przemysłowej.

Wynagrodzenie abonamentowe jest oferowane dla stałej reprezentacji w sprawach o naruszenia, w tym dla bieżącego wsparcie w ocenie i analizie stanów faktycznych,
pod kątem naruszenia praw własności intelektualnej
i występowania w sprawach o naruszenie na etapie przedsądowym oraz prowadzenia negocjacji w sprawach  naruszenia praw autorskich, prawa ochronnego
do znaku towarowego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji.

WYNAGRODZENIE za prowadzeniE sprawy przed urzędem lub sądem.

W przypadku powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy
przed Urzędem Patentowym RP, przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) lub sprawy przed sądem powszechnym wynagrodzenie Kancelarii zostaje ustalone w oparciu o rodzaj sprawy i wartość przedmiotu sporu.

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii może zostać uzależniona
od pozytywnego rozstrzygnięcia świadczonej usługi,
tj. wynagrodzenie success fee. W przypadku wyboru tego systemu rozliczenia poniesiesz niższe koszty wstępne,
przy zobowiązaniu do zapłaty premii w przypadku osiągnięcia pozytywnego rezultatu np. wyrok zasądzający świadczenie. Wysokość premii success fee stanowi procent od uzyskanego dla Ciebie świadczenia.

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

8 + 12 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: