Baza wiedzy - Prawo autorskie

Kto jest autorem?

Dzisiejszy wpis jest komentarzem do sporu o autorstwo między dwoma artystami (linki podaję na końcu). Przed sąd...

read more

Umowa Agencyjna

Umowa agencyjna o impresariat artystyczny Celem zawarcia umowy agencyjnej jest pozyskanie impresaria, czyli...

read more

Umowa fonograficzna

Przez umowę fonograficzną rozumiem umowę zawieraną przez producenta – wydawcę muzycznego, dalej „Producent” lub...

read more

Szkolenie jako utwór

Czyli  ochrona szkolenia na podstawie prawa autorskiego. Impulsem do napisania tego artykułu są sprawy klientów...

read more

Klauzula praw autorskich

Klauzula praw autorskich to postanowienia umowy, które dotyczą nabycia lub zasad korzystania z utworów lub...

read more
Domena Publiczna

Domena Publiczna

Pierwszy stycznia to nie tylko początek Nowego Roku, ale również Święto Domeny Publicznej. Jest to bowiem dzień, w...

read more