Idea Legal

Usługi Kancelarii

Kompleksowa obsługa prawna branży kreatywnej.

KONSULTACJE PRAWNE

Umowy IP

Konsultacje online

w

Negocjacje

Reprezentacja przed Urzędem Patentowym

Prowadzenie spraw sądowych

Konsultacje prawne:

Porada prawna na spotkaniu z Radcą prawnym

W czasie spotkania Radca prawny udzieli Ci wyczerpującej porady prawnej w sprawach z zakresu specjializacji Kancelarii: praw autorskich i pokrewnych, prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego oraz zarządzania wizerunkiem.

Radca prawny ocenia stan faktyczny sprawyi zaproponuje Ci rozwiązania optymalne dla ochrony Twoich interesów.

Kancelaria Idea Legal zaprasza na spotkanie konsultacyjne do swojej siedziby w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
przy ul. Chełmskiej 21, bud. 4A, lok. 129 w Warszawie.

Umowy IP:

Opiniowanie i sporządzanie umów

Kancelaria przygotowuje indywidualne projekty umów przeniesienia
lub licencjonowania praw własności intelektualnej. Radca prawny wyjaśnia skutki zawarcia umowy, wskazuje ryzyka oraz proponuje bezpieczne rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Kancelaria opiniuje i sporządza umowy dotyczące przeniesienia
lub licencjonowania utworów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, np. umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy opcji, umowy o współudział w produkcji utworu audiowizualnego,
umowy B2B oraz umowy dotyczące zarządzania wizerunkiem,
w szczególności umowy reklamowe, sponsorskie i merchandisingu.

Konsultacje online:

Spotkanie online z Radcą prawnym

Kancelaria Idea Legal oferuje świadczenie pomocy prawnej online. Spotkania konsultacyjne z radcą prawnym odbywają się za pomocą połączenia MS Teams lub Google Meet.

Przesłanie wszystkich koniecznych dokumentów do wydania opinii prawnej może nastąpić drogą e-mailową na adres e-mail Kancelarii kontakt@idealegal.pl. Kancelaria zapewnia szybki i bezpośredni kontakt
z Radcą prawnym.

Negocjacje:

 „Najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok”

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w negocjacjach przedsądowych. 

Radca prawny Kancelarii będzie Cię reprezentował wobec naruszyciela, występując z odpowienim wezwaniem oraz prowadząc wymianę propozycji ugodowych. Radca prawny uczestniczy w negocjacjach i spotkaniach ugodowych. Sporządza lub opiniuje treść ugody i porozumienia.

R.pr. Elżbieta Figat-Michalak posiada również uprawnienia mediatora
i może prowadzić na Twoje zlecenie mediacje w celu zawarcia ugody.

Urząd Patentowy RP:

Postępowania w sprawach znaktów towarowych
i wzorów przemysłowch

Radca prawny Kancelarii będzie Cię reprezentował każdej sprawie, która dotyczy znaków towarowych lub wzorów przemysłowch przed Urzędem Patentowym RP oraz przez Urzędem Unii Europejsiej ds. Własności Intelektualnej.

Kancelaria w sposób kompleksowy prowadzi sprawy dotyczące rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz w postępowaniu sprzeciwowywym oraz o unieważnienie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego.

Sprawy sądowe:

Reprezentacja przed sądami powszechnymi

Radca prawny Kancelarii w sposób profesjonalny i zawodowy prowadzi sprawy sądowe, w szczególności w odrębnym postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.

Radca prawny Kancelarii wybiera najkorzystniejszą strategię procesową, wykorzystując szczególne instrumenty procedury sądowej w sprawach własności intelektualnej, w tym zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego czy wezwanie do udzielenia informacji.

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

13 + 8 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: