Moja misja:

Ochrona twórczości: od pomysłu przez realizacje do eksploatacji

Radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Nazywam się Elżbieta Figat-Michalak i jestem radcą prawnym. Od 06 czerwca 2017r. prowadzę Indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, która specjalizuje się w obsłudze branży kreatywnej świadcząc usługi w ramach specjalizacji prawo autorskie, znaki towarowe,
wzory przemysłowe, dobra osobiste i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Od czerwca 2022r. Kancelaria świadczy usługi po znakiem towarowym Idea Legal.

Ukończyłam aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Od 2015r. jestem wpisana na listę radców prawnych pod nr WA-11514.

Tytuł magistra nauk prawnych zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim, po obronie pracy magisterskiej pt. „Treść prawa ochronnego na znak towarowy” w Instytucie Prawa Gospodarczego.

Ukończyłam studia podyplomowe na Warszawskiej Szkole Filmowej w na kierunku produkcja filmowa i telewizyjna oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
na Uniwersytecie Warszawskim
.

W kwietniu 2017r. ukończyłam certyfikowane szkolenie „Mediacje. Przygotowanie
do wykonywania zawodu mediatora”
, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów
i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Jestem mediotorem wpisanym na Listę Mediatorów Certyfikowanych Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Jestem profesjonalnym pełnomocnikiem wpisanym na listę zawodowych pełnomocników
przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO
. Posiadam uprawnienia
do reprezentowania klientów przy zgłaszaniu znaku towarowego unii europejskiej
oraz wzoru wspólnotowego oraz w innych postępowaniach przez EUIPO.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowej instytucji finansowej, gdzie zajmowałam się dochodzeniem roszczeń zarówno w drodze negocjacji jaki na drodze sądowej oraz sporządzaniem umów.

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

10 + 3 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: