Specjalizacja

Zarządzanie wizerunkiem

Szczegółowy zakres pomocy prawnej:

Umowy

Sporządzanie umów zawierających zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, w tym jego komercyjne wykorzystanie w reklamie. 

Negocjacje

Wsparcie w negocjacjach dotyczących umów reklamowych lub agencyjnych, które dotyczą lub upoważniają do rozpowszechniania wizerunku

Naruszenia

Analiza przypadków bezprawnego rozpowszechniania wizerunku i pomoc prawna w celu zaprzestania naruszeń i zapłaty zadośćuczynienia.

Sprawy sądowe

Zastępstwo procesowe
w sprawach spornych związanych z bezprawną eksploatacją wizerunku, tj. bez zgody lub
z przekroczeniem jej zakresu.

Warto wiedzieć

Czym jest prawo wizerunek?

Wizerunek jest pojęciem Kodeksu Cywilnego, oznaczającym dobro osobiste człowieka w postaci wyglądu fizycznego, utrwalonego w jakiejkolwiek postaci i formie pozwalającej na jego rozpoznanie przez osoby trzecie.
Na skutek rozwoju technik wizualnych oraz sposobów komunikacji przez internet łatwiejsze jest zarówno utrwalenie wizerunku jak i korzystanie z niego, w tym w celach komercyjnych.

Prawna ochrona wizerunku

Rozwój technologii informatycznych sprawia równocześnie, że dużo częściej dochodzi do naruszenia praw do wizerunku.

 

W czym możemy pomóc

Kancelaria Idea Legal świadczy usługi związane z zarządzaniem wizerunkiem, w tym udziela pomoc prawnej przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dotyczących korzystania z wizerunku np. umowy udziału w kampaniach reklamowych, umowy ambasadorów marki.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych z naruszeniem wizerunku, zarówno na etapie przedsądowym (wezwanie do zaprzestania naruszeń, negocjacje, mediacja) jak i w postępowaniu sądowym.

Więcej o zarządzaniu wizerunkiem przeczytaj na blogu:

Wizerunek

Wizerunek jest chroniony jako dobro osobiste na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie Ustawy z dnia...

read more

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

14 + 4 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: