Baza wiedzy - Wykonywanie autorskich praw osobistych.

Pisząc o umowach przenoszących prawa autorskie cały czas odnoszę się wyłącznie do majątkowych praw autorskich – ponieważ tylko te podlegają obrotowi – praw autorskich osobistych nie można się zrzec ani ich sprzedać. Prawa osobiste przynależą do twórcy od momentu powstania utworu
na zawsze.

Ich istotą jest ochrona więzi twórcy z utworem, czyli autorstwa, które realizuje się poprzez wskazywanie imienia i nazwiska autora, zachowanie anonimowości bądź korzystanie z pseudonimu. W zakresie praw autorskich do utworu mieści się również ochrona nienaruszalność jego treści i formy a nadto zobowiązanie do rzetelnego wykorzystania utworu z czym wiąże się prawo do wykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu. Przy czym wskazane uprawnienia przysługują również artystom wykonawcom w stosunku do artystycznych wykonań).

Prawa osobiste pozostają przy autorze / wykonawcy, niezależnie od zbycia ogółu praw majątkowych.

A jednak – na zakończenie reklamy w TV nie pojawiają się napisy końcowe z obsadą ?.

O ile bowiem autorskich praw osobistych nie można się zrzec, to jest możliwa rezygnacja z ich wykonywania lub ustalenie w jaki sposób prawa te będą wykonywane.

Tym sposobem, w umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, można uregulować kwestię wykonywania praw osobistych w sposób zgody z interesem obu stron. 

Więcej wpisów w tej kategorii:

Kto jest autorem?

Dzisiejszy wpis jest komentarzem do sporu o autorstwo między dwoma artystami (linki podaję na końcu). Przed sąd...

read more

Umowa Agencyjna

Umowa agencyjna o impresariat artystyczny Celem zawarcia umowy agencyjnej jest pozyskanie impresaria, czyli...

read more