Idea Legal

Klienci Kancelarii

Twórcy

Producenci, wydawcy i agenci

Przedsiębiorcy

Jak pracujemy?

Bezpośredni i szybki kontakt to podstawowa zasada współpracy.

Radca Prawny Kancelarii Idea Legal zapewni Ci optymalne rozwiązania prawne dla eksploatacji i ochrony Twojej twórczości i marki. 

Przy prowadzeniu wszystkich czynności przestrzegana jest tajemnica zawodowa (zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radca prawnych).

prawo autorskie

Dla autorów i wykonawców

Dla autorów: pisarzy, kompozytorów, fotografów, grafików
i programistów Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej w zakresie obrotu i eksploatacji prawami autorskimi. Wykonawcom pomagamy w zarządzaniu prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań.

Kancelaria wspiera artystów świadcząc pomoc prawną poprzez:

 • Opiniowanie umów
 • Sporządzanie indywidualnych umów
 • Ocenę naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych
 • Reprezentowanie w sprawach spornych
 • Przygotowanie strategii procesowej
 • Profesjonalne zastępstwo przed Sądem i Urzędem Patentowym

Kompleskowa obsługa IP

Dla producentów, wydawców i agentów

Dla producentów audiowizualnych i teatralnych, wydawnictw literackich
i muzycznych, agencji aktorskich i agencji modelek Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej w zakresie obrotu i eksploatacji prawami autorskimi, pokrewnymi oraz korzystania z wizerunku.

Pomoc prawna dla producentów, wydawnictw i agencji:

 • Sporządzanie indywidualnych umów
 • Ocena przypadków naruszenia praw autorskich i pokrewnych
 • Reprezentowanie, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach spornych
 • Przygotowanie strategii procesowej
 • Profesjonalna reprezentacja w sprawach sądowych

Prawo własności przemysłowej

Dla przedsiębiorców

 

Dla przedsiębiorców, którzy posługują się znakami towarowymi
lub korzystają z wzorów przemysłowych Kancelaria Idea Legal świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej w zakresie praw własności przemysłowej.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców:

 • Rejestracja znaku towarowego krajowego i znaku towarowego Unii Europejskiej
 • Rejestracja wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów licencji i przeniesienia prawa ochronnego do znaku towarowe lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Analiza przypadków naruszeń praw własności przemysłowej
 • Profesjonalne zastępstwo procesowe w postępwaniach spornych przez Sądem lub Urzędem Patentowym

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

8 + 8 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: