Jeżeli poszukujesz szybkiego i odformalizowanego sposobu na zakończenie sporu, który równocześnie daje szansę na optymalne rozwiązanie, dla każdego z uczestników – mediacja jest dla Ciebie. Mediacja jest alternatywą dla postępowania sądowego w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju spraw, w tym także gospodarczych.

W mediacji strony konfliktu, stają się uczestnikami rozmowy na temat treści Ugody. Zaletą tej metody jest również poufność, która pozwala na rozwiązanie sporu bez utraty renomy oraz zaufania klientów, co jest atrakcyjne dla przedsiębiorców budujących swoją markę. Ponadto mediacja jest tańsza niż postępowanie sądowe.

Mediacja może zostać przeprowadzona na podstawie umowy o mediację zawartej między uczestnikami a mediatorem lub na wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem mediacji przed mediatorem radcą prawnym Elżbietą Figat-Michalak, proszę o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy