efm

Jestem radcą prawnym, ukończyłam aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, a od 2015r. jestem wpisana na listę radców prawnych pod nr WA-11514.

Tytuł magistra nauk prawnych zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim, po obronie pracy magisterskiej pt. „Treść prawa ochronnego na znak towarowy” w Instytucie Prawa Gospodarczego.

Ukończyłam studia podyplomowe na Warszawskiej Szkole Filmowej w na kierunku produkcja filmowa i telewizyjna.

W kwietniu 2017r. ukończyłam certyfikowane szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jestem wpisana na Listę Mediatorów Certyfikowanych Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowej instytucji finansowej, gdzie zajmowałam się dochodzeniem roszczeń zarówno w drodze negocjacji jaki na drodze sądowej oraz sporządzaniem umów.