efm

Jestem radcą prawnym, ukończyłam aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, a od 2015r. jestem wpisana na listę radców prawnych pod nr WA-11514.

Tytuł magistra nauk prawnych zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim, po obronie pracy magisterskiej pt. „Treść prawa ochronnego na znak towarowy” w Instytucie Prawa Gospodarczego.

Ukończyłam studia podyplomowe na Warszawskiej Szkole Filmowej w na kierunku produkcja filmowa i telewizyjna.

W kwietniu 2017r. ukończyłam certyfikowane szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jestem wpisana na Listę Mediatorów Certyfikowanych Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowej instytucji finansowej, gdzie zajmowałam się dochodzeniem roszczeń zarówno w drodze negocjacji jaki na drodze sądowej oraz sporządzaniem umów.

Zostałam wpisana na listę zawodowych pełnomocników przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, tym samym posiadam uprawnienia do reprezentowania klientów przy zgłaszaniu znaku towarowego unii europejskiej oraz wzoru wspólnotowego.