O mnie

efm

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowej instytucji finansowej, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz sporządzania umów.

Ukończyłam aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Warszawie, a od 2015r. jestem wpisana na listę radców prawnych pod nr WA-11514.

Tytuł magistra nauk prawnych zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim, po obronie pracy magisterskiej pt. „Treść prawa ochronnego na znak towarowy” w Instytucie Prawa Gospodarczego.

Ukończyłam studia podyplomowe na Warszawskiej Szkole Filmowej w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej.

W kwietniu 2017r. ukończyłam certyfikowane szkolenie „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jestem wpisana na Listę Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.