Specjalizacja

Prawo w filmie

Kancelaria Idea Legal oferuje kompleksową pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami produkcji audiowizualnej, w tym filmowej, telewizyjnej lub reklamowej.

Umowy

sporządzanie lub wsparcie przy negocjowaniu umów w produkcji audiowizualnej
np. umowy opcji, umowy o udział w produkcji audiowizualnej, umowy z artystami wykonawcami.

Pakiety producenckie

pomoc prawna w przygotowywaniu Pakietów Producenckich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Opinie

opiniowanie umów przenoszących prawa autorskie oraz prawa zależne.

opiniowanie prawne spraw spornych w produckji filmowej.

 

Reprezentacja

zastępstwo procesowe w sprawach spornych powstałych w związku z produkcją audiowizualną, w tym związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Warto wiedzieć

Czym charakteryzuje się prawo w filmie?

Utwory audiowizualne posiadają własną regulację ustawową. Szczególne uregulowania prawne wpływają na odmienne obowiązki stron umowy o udział w producji audiowizulanej oraz skutki prawno-autorskie umów. 

Przepisy określają wyjątkową pozycję producetna audiowizualnego, co wpływa na prawa współtwórców fimowych, w tym reżysera, scenarzysty, czy operatora. Podpisując umowę z producentem filmowym konieczna jest znajomość specyfiki regulacji utworów audiowizualnych. W tym właśnie zakresie Kancelaria Ideal Legal wspiera przedstawicieli branż kreatywnych.

Każdy z nas uwielbia oglądać filmy i seriale, ale mało kto zdaje sobie sprawę z regulacji, jakie ciążą nad takimi produkcjami. W Idea Legal zajmujemy się świadczeniem usług z zakresu praw autorskich dla utworów audiowizualnych – filmów, produkcji telewizyjnych oraz reklam – w oparciu o obowiązujące przepisy. Negocjujemy umowy pomiędzy artystami oraz wykonawcami projektów, opiniujemy dokumenty dotyczące nabywania upoważnień do dzieł artystycznych oraz reprezentujemy naszych Klientów na drodze administracyjnej i sądowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej kancelarii oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi tworów kinematograficznych.

Czym jest utwór audiowizualny w świetle prawa?

Prawna definicja filmu, produkcji telewizyjnej i reklamy oraz kwestie związane z nabywaniem praw majątkowych do produkcji

Utwory audiowizualne to dzieła takie jak:

  • filmy,
  • seriale,
  • wideoklipy,
  • programy telewizyjne,
  • reklamy,

które posiadają zazwyczaj więcej niż jednego autora. W produkcji takich tworów zaangażowanych jest kilka osób – aktorzy, reżyserowie, scenarzyści, operatorzy.

Według art. 69 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utwór współautorski to taki, w który swój wkład twórczy włożyło kilka osób. Art. 70 reguluje natomiast kwestie dotyczące nabywania upoważnienia do eksploatacji produkcji audiowizualnej na tle majątkowym. Według tego przepisu to producent utworu audiowizualnego nabywa uprawnienia do sprzedaży i udostępniania produkcji, natomiast współtwórcy i artyści do otrzymania stosownego wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania umowy.

Pomoc prawna w zakresie produkcji audiowizualnych – czym zajmujemy się w Idea Legal?

Sporządzanie i negocjowanie warunków zawartych w umowie o udział w produkcji, nabywanie praw autorskich, pomoc w przygotowaniu Pakietów Producenckich oraz reprezentacja Klienta – te i wiele innych zadań realizujemy na co dzień w Kancelarii Radcy Prawnego dla branży kreatywnej Idea Legal! Zapraszamy do nawiązania współpracy oraz skorzystania z naszej pomocy!

Więcej o prawie autorskim przeczytaj na blogu:

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

2 + 15 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: