Specjalizacja

Znaki towarowe

Szczegółowy zakres pomocy prawnej:

Rejestracja znaku towarowego

Analiza zdolności odróżniającej znaków towarowych oraz sprawdzanie dostępności oznaczenia.

Składanie wniosku o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wniosku o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

 

Umowy

Przygotowywanie oraz opiniowanie umów dotyczących prawa ochronnego na znak towarowy, w tym umów przeniesienia prawa jak i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych

Naruszenia

Analiza przypadków naruszeń prawa do znaku towarowego, w tym analiza dokumentacji rejestrowej, wykładnia umów, oraz stanów faktycznych.

Reprezentacja

Reprezentowanie zgłaszających znaki towarowe przed Urzędami oraz wnoszenie pism procesowych w toku postępowania rejestrowego

Reprezentowanie w prawach dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego w mediacji oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym.

Warto wiedzieć

Czym jest znak towarowy?

Jest to sposób identyfikacji towarów lub usług przedsiębiorcy. Każdy z nich posiada prawo ochronne powstające w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu. W Polsce rejestracja znaku towarowego odbywa się za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Trzeba pamiętać, że niezarejestrowany symbol marki również podlega pewnej ochronie. Prawo do niego przysługuje wówczas podmiotowi wykorzystującego go jako pierwszy. Wskazać jednak trzeba skalę eksploatacji w obrocie gospodarczym, a także sposób użycia.

 

Dostępny katalog oznaczeń:

 • Znaki towarowe słowne;
 • Graficzne;
 • Słowno-graficzne;
 • Znaki przestrzenne;
 • Znaki stanowiące kształt towaru lub usługi;
 • Kolor jako taki lub kompozycja kolorystyczna
 • Znaki pozycyjne;
 • Znaki dźwiękowe;
 • Deseń;
 • Znaki ruchome;
 • Znaki multimedialne;
 • Hologramy

Więcej o znakach towarowych przeczytaj na blogu:

Prawo ochrony znaku towarowego

Dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych poszukujących ochrony dla logo, oznaczeń , nazw i pseudonimów Kancelaria Idea Legal oferuje pomoc prawną w uzyskaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy krajowy oraz znak towarowy Unii Europejskiej. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sporach dotyczących znaków towarowych przez Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej (EUIPO) oraz w sporach sądowych dotyczących naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego oraz znaku towarowego Unii Europejskiej.

Przysługuje jedynie uprawnionemu do znaku towarowego (zgłaszającemu bądź osobie, która je nabyła) i umożliwia mu skuteczną obronę w przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego. Ze względu na rodzaj oznaczenia oraz charakter podmiotów będących jego właścicielami, wyróżnia się znaki towarowe:

N
znaki towarowe wspólne i zwykłe
N
znaki towarowe indywidualne
N
znaki towarowe wspólne gwarancyjne

Jak wygląda proces rejestracji?

Aktualnie przy rejestracji znaków towarowych obowiązuje system sprzeciwowy. Procedura zgłoszeniowa przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds.

Własności Intelektualnej przebiega według następującego schematu:

 • Złożenie Wniosku o rejestrację oraz wniesienie opłaty. Wniosek powinien zawierać m.in.:
   • Oznaczenie zgłaszającego;
   • Znak towarowy;
   • Wskazanie klas towarów i usług wg. klasyfikacji nicejskiej.
 • Badanie formalnoprawne wniosku i ujawnienie zgłoszenia przez Urząd.
 • Badanie merytoryczne – sprawdzenie oznaczenia pod kątem założeń ustawy.
 • Okres sprzeciwowy – 3 miesiące.
 •  Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Zapraszamy do kontaktu

Wymagana akceptacja:

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Kancelarię Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak, z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w RODO Polityka Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Figat-Michalak w celu odpowiedzi na wiadomość i udzielania Ci informacji w zgłoszonej sprawie?

11 + 13 =

IDEA Legal

Kancelaria zaprasza do swojej  siedziby
w Warszawie w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
ul. Chełmska 21, bud. 4A, lok. 129,
Warszawa.

Skontaktuj się z nami: