19Gru, 18
Film cz. 1 Utwór audiwizualny — kopia — kopia (1)

Zacznę ten wpis od oczywistego stwierdzenia, że filmy powstają na podstawie scenariusza 😊

Każdy intuicyjne wie co to jest scenariusz, ale jeżeli chcesz zlecić napisanie scenariusza scenarzyście, staniesz przed potrzebą dokładnego opisania przedmiotu umowy. Tym samym dotarłam do pytania z tematu posta.

Czym jest scenariusz ?

Scenariusz jest tekstem literackim. Nieczęsto jest jednak eksploatowany samodzielnie poza utworem audiowizualnym. Nie w takim celu został stworzony. W przypadku filmu adaptowanego, scenariusz jest etapem przejściowym między utworem literackim a utworem audiowizualnym.

 Skoro ustaliliśmy, że scenariusz ma postać tekstową to prowadzi do kolejnego pytania:

 Czy scenariusz jest utworem literackim w rozumieniu prawa autorskiego*?

Tak, ale jego ochrona autorsko-prawna zmienia się w zależności od postaci scenariusza. Praca nad scenariuszem jest procesem w ciągu którego powstają nie tylko różne jego wersje ale również formy.

Poniżej wymieniam wyodrębnione przez Marka Henrykowskiego ** odmiany scenariusza filmowego:

Pomysł i temat filmu

Nowela filmowa

Treatment

Szkic scenariuszowy

Zarys scenariusza

Drabinka

Scenariusz właściwy

Wyodrębnienie tych postaci pośrednich scenariusza ma istotne znaczenie dla stosunków prawnych między producentem a scenarzystą.

Każda kolejna odmiana scenariusza jest bardziej rozbudowana i szczegółowa, a tym samym sposób wyrażenia jest coraz to bardziej szczegółowy. Tym samym zmienia się zakres ochrony autorsko-prawnej tekstu literackiego. I tak: pomysł i temat w ogóle nie będą chronione przez prawo autorskie. Ta ochrona zwiększa się wraz z rozwojem scenariusza. Natomiast nie będą chronione te elementy scenariusza, które wynikają ze schematów gatunków filmowych. Te elementy są powszechnie dostępne 😊

Dlatego w tym miejscu odsyłam Was do mojego wpisu na temat poufności negocjacji.

Ochrona pomysłu na etapie negocjacji umowy.

Zamawiając scenariusz u scenarzysty konieczne jest wskazanie przedmiotu umowy i określenie czy scenarzysta ma przygotować tylko scenariusz właściwy czy może również inne teksty, które będą potrzebne przy produkcji np. Drabinka ?

To nie koniec tematu scenariusza oryginalnego. W kolejnych wpisach kilka słów na temat autorskich praw osobistych scenarzysty, a także o umowach między scenarzystą a producentem.

*ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

** Marek Henrykowski Scenariusz Filmowy i jego odmiany. Studium przedmiotu. Images vol XI/no. 20 Poznań 2012r. ISSN 1731-450x

Brak komentarzy

Brak komentarzy