Ochrona pomysłu na etapie negocjacji umowy.

Chcąc zrealizować przedsięwzięcie artystyczne poszukujesz wykonawców lub producentów. Żeby przekonać inne osoby do współpracy, na wczesnym etapie rozmów przedstawiasz ideę, pomysł lub koncepcję artystyczną. Pomysł nie jest utworem, dlatego dla zastrzeżenia jego poufności wymagane jest wykonanie dodatkowych czynności.

Co zrobić żeby partner w negocjacjach nie zrealizował pomysłu z pominięciem autora ? Można skorzystać z przepisów Kodeksu cywilnego o zawieraniu umowy w trybie negocjacji.*

Pierwsza zasada:

Przed ujawnieniem przyszłemu kontrahentowi pomysłu zastrzeż jego poufność.

Druga zasada:

O tym, które informacje przekazane w negocjacjach mają być traktowane jako poufne,  zależy tylko od Ciebie !

Można zastrzec poufność ustnie, ale lepiej odebrać oświadczenie na piśmie. Pamiętaj, że w przypadku sporu będziesz musiał wykazać tą okoliczność. Treścią oświadczenia powinno być zobowiązanie do nieujawniania informacji uzyskanych w trakcie negocjacji osobom trzecim.

A co zapewni Ci jeszcze większy komfort w negocjacjach przed umownych? Kara umowna. W przypadku niedotrzymania poufności możesz żądać od nielojalnego partnera od razu wypłaty oznaczonej kwoty pieniężnej.

Klienci zgłaszają mi obawy związane z rozpoczynaniem negocjacji z inwestorem od zastrzeżeń i kar, ponieważ to wprowadza element braku zaufania.

Ja patrzę na to z innej strony. Jeżeli pomysł jest bardzo wartościowym elementem utworu, to objęcie go ochroną świadczy o świadomości prawnej twórcy i czyni zeń poważnego partnera w negocjacjach. Druga strona, powinna to zrozumieć, szczególnie, że dopóki zachowuje się lojalnie nie grozi jej wymagalność kary umownej.

*Art.  721.

  1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.
  2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.

 

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcapranwyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej