6Lis, 18
Film cz. 1 Utwór audiwizualny (2)

Co łączy „Narodziny narodu” z 1915r. w reżyserii Davida Warka Griffitha z „50 Twarzami Greya” z 2015r. w reżyserii Sam Taylor-Johnson?

Oba firmy są adaptacją filmową książek !

Pierwszy film stanowi opracowanie powieści Thomasa F. Dixona Juniora pod tym samym tytułem, której akcja jest osadzona w czasie wojny secesyjnej, drugi stanowi adaptację powieści brytyjskiej pisarki E.L. James.

Kino czerpie z literatury od swoich początków po dzisiaj, a adaptacje bestsellerów wydawniczych („Zmierzch”, „Harry  Potter”) zdobywają szczyty box office.

Adaptacja w języku prawa autorskiego to utwór zależny. Przed podjęciem eksploatacji utworu zależnego (filmu) należy uzyskać zgodę do wykonywania praw zależnych od autora utworu pierwotnego (książki).

W doktrynie powszechnie przyjmuje się jedynie, że prawo autora do udzielania zgody na korzystanie z opracowania jest zbywalnym prawem o charakterze majątkowym.

W literaturze prawnej ścierają się poglądy na temat tego jak to uprawnienie autora należy rozumieć. Z jednej strony jest pogląd, że jest to kolejne pole eksploatacji * z drugiej, że jest to kompetencja o charakterze prawa bezwzględnego, którego wykonywanie następuje na określonych polach eksploatacji.**

Występowanie tych poglądów ma doniosłe znaczenie praktyczne dla sposobu kształtowania treści umowy o adaptację. Osobiście uważam za zasadne aby umowa dotycząca adaptacji utworu literackiego szczegółowo wymieniała wszystkie pola eksploatacji filmu.

*Barta i Markiewicz (Barta Janusz (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V (Opublikowano:LEX 2011).

** Flisak Damian (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Flisak Damian (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Opublikowano: LEX 2015.

Brak komentarzy

Brak komentarzy