Zobacz wszystkie wpisy w: Bez kategorii

21Maj, 20
Upadłość

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Upadłość pozwala na zakończenie nierentownej działalności gospodarczej. Wszczęcie postępowania upadłościowego w ustawowym terminie, czyli 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności, docelowo ma umożliwić zaspokojenie z majątku upadłego jego wierzycieli, pracowników lub kontrahentów. Niewątpliwie im dłużej utrzymuje się stan niewypłacalności, tym szanse na spłatę wszystkich wierzytelności są ... więcej

12Maj, 20
Znaki towarowe

Na podstawie Pakietu Ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej uległy zawieszeniu terminy administracyjne (materialne i procesowe). W szczególności w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020r. nie rozpoczyna się termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli termin na wniesienie sprzeciwu zaczął biec przed 8 marca – jego bieg przerywa się i biedzie biegł dalej ... więcej

14kwiecień, 20
niewypłacalność

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii rząd wprowadził pakiet rozwiązań znanych pod nazwą tarcz antykryzysowych, które nadal ulegają pewnym modyfikacjom i zmianom. Jak przewiduje art. 15 zzra ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, określanej mianem tarczy antykryzysowej 2.0, jeżeli w okresie obowiązywania stanu ... więcej

6kwiecień, 20
Restruktyryzacja

Działania restrukturyzacyjne są dedykowane przedsiębiorcom, którzy znajdują się na przedpolu niewypłacalności. Sytuacja ta ma miejsce, gdy pojawiają się pierwsze trudności w wykonywaniu bieżących zobowiązań pieniężnych lub gdy mają one nastąpić w niedługim czasie z uwagi na przewidywany się brak płynności finansowej. Restrukturyzacja może przybrać różne formy. Działania mogą polegać na restrukturyzacji konsensualnej, pozasądowej. Wówczas prowadzimy ... więcej

30marzec, 20
niewypłacalność

Zatrzymanie gospodarki spowodowane stanem pandemii odniesie dużo poważniejsze skutki niż kryzys finansowy z jakim mieliśmy do czynienia w 2008r.  Problemy z utrzymaniem płynności finansowej już po kilku dniach od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, zaczyna odczuwać całe spektrum przedsiębiorstw. Dotyczą one także branży filmowej. W odpowiedzi na pojawiające się pytania o istniejące rozwiązania prawne dla ... więcej