Zobacz wszystkie wpisy w: Bez kategorii

18maj, 22

Akta 2 – to potoczna nazwa Dyrektywy UE 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (Dyrektywa). Jej postanowienia podlegają implementacji przez państwa członkowskie do krajowych systemów prawnych. Przewidziany dla Akta 2 termin implementacji – 07 czerwca 2021r. już dawno upłynął i nie doczekaliśmy się ... więcej

6maj, 22

Dzisiejszy wpis jest komentarzem do sporu o autorstwo między dwoma artystami (linki podaję na końcu). Przed sąd francuski trafił spór dotyczący znanego i wystawiającego również w Polsce artysty rzeźbiarza Maurizio Cattelana. Jego rzeźba zatytułowana „Dziewiąta godzina” przedstawiała papieża Jana Pawła II, który leży przygnieciony przez meteoryt i swego czasu wzbudzała w Polsce wiele kontrowersji. Swoje ... więcej

11kw., 22

Przez umowę fonograficzną rozumiem umowę zawieraną przez producenta – wydawcę muzycznego, dalej „Producent” lub „Wydawca”, z artystą wykonawcą, dalej „Wykonawca”. Producent jest w tym układzie przedsiębiorcą a Wykonawca osobą fizyczną i najczęściej nie prowadzi działalności gospodarczej. Nietrudno z powyższych okoliczności wywnioskować, że to Producent będzie autorem umowy i zaproponuje jej treść Wykonawcy. Taka umowa, uzasadniana ... więcej

31mar, 22

Czyli  ochrona szkolenia na podstawie prawa autorskiego. Impulsem do napisania tego artykułu są sprawy klientów Kancelarii. Zauważyłam duże zainteresowanie ochroną prawno-autorską szkoleń, z uwagi na różnego rodzaju naruszenia. Z drugiej strony mam wrażenie, że rynek szkoleń znaczenie się rozszerzył. Z jednej strony oferta szkoleniowa wciąż jest wzbogacana o nowe tematy.  Z drugiej strony zmienił się ... więcej

8mar, 22

Klauzula praw autorskich to postanowienia umowy, które dotyczą nabycia lub zasad korzystania z utworów lub artystycznych wykonań.  Zazwyczaj jest wyodrębniona redakcyjnie w formie odrębnego paragrafu. Moim zdaniem klauzula praw autorskich powinna znaleźć się w każdej umowie, w której wykonaniu powstaje utwór czy artystyczne wykonanie np. zamówienie grafiki, świadczenie usług fotograficznych, umowa o pracę z dziennikarzem. ... więcej

12maj, 20

Na podstawie Pakietu Ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej uległy zawieszeniu terminy administracyjne (materialne i procesowe). W szczególności w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020r. nie rozpoczyna się termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli termin na wniesienie sprzeciwu zaczął biec przed 8 marca – jego bieg przerywa się i biedzie biegł dalej ... więcej