Zakres pomocy prawnej

Produkcja audiowizualna

FILM TELEWIZJA REKLAMA VR

Dla współtwórców oraz producentów oferuję pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami produkcji audiowizualnej.

Pomoc prawna w zakresie Produkcji filmowej i telewizyjnej:

  1. prawne wsparcie w negocjowaniu umów związanych z produkcją filmową
    np. umowy opcji, umowy o udział w producji audiowizualnej, umowy z artystami wykonawcami oraz umowy dystrybucyjne.
  2. pomoc prawna w przygotowywaniu Pakietów Producenckich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
  3. opiniowanie oraz przygotowywanie umów przenoszących prawa autorskie oraz prawa zależne.
  4. zastępstwo procesowej w sprawach spornych powstałych w związku z produkcją audiowizualną.

 

Inne usługi