Zakres pomocy prawnej

death

Produkcja filmowa

Dla producentów filmowych oferuję pomoc prawną związaną z prawnymi aspektami produkcji filmowej, w szczególności związaną zawieranymi umowami.

Pomoc prawna w zakresie Produkcji filmowej i telewizyjnej:

  1. prawne wsparcie w negocjowaniu umów związanych z produkcją filmową
    np. umowy najmu, użyczenia, ubezpieczenia.
  2. pomoc prawna w przygotowywaniu Pakietów Producenckich dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
  3. opiniowanie oraz przygotowywanie umów przenoszących prawa autorskie oraz prawa zależne.
  4. zastępstwo procesowej w sprawach spornych powstałych w związku z produkcją filmową.

Inne usługi