Zakres pomocy prawnej

Znaki towarowe

LOGO PSEUDONIM OPAKOWANIE

Dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych poszukujących ochrony dla logo, oznaczeń , nazw i pseudonimów Kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy krajowy oraz znak towarowy Unii Europejskiej. Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sporach dotyczących znaków towarowych przez Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej (EUIPO) oraz w sporach sądowych dotyczących naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego oraz znaku towarowego Unii Europejskiej.

Szczegółowy zakres pomocy prawnej:

 1. Analiza zdolności odróżniającej znaków towarowych oraz sprawdzanie kolizyjnych znaków towarowych.
 2. Sporządzanie wniosku o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP oraz wniosku o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
 3. Reprezentowanie zgłaszających znaki towarowe przed ww. Urzędami oraz sporządzanie pism procesowych w toku postępowania rejestrowego.
 4. Przygotowywanie oraz opiniowanie umów dotyczących prawa ochronnego na znak towarowy, w tym umów przeniesienia prawa jak i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych.
 5. Analiza przypadków naruszeń prawa do znaku towarowego, w tym analiza dokumentacji rejestrowej, wykładnia umów, oraz stanów faktycznych.
 6. Reprezentowanie w prawach dotyczących naruszenia prawa do znaku towarowego w mediacji oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym.

Czym jest znak towarowy?

Jest to oznaczenie stosowane na rynku, w celu identyfikacji towarów lub usług przedsiębiorcy oraz odróżnienia orad towarów i usług innych przedsiębiorców.

Prawo ochronne do znaku towarowego powstaje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu, w Polsce jest to Urząd Patentowy RP, rejestracja regionalna skutkująca zastrzeżeniem oznaczenia na terytorium Unii Europejskiej wymaga rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Dostępny katalog oznaczeń:

 • Znaki towarowe słowne;
 • Graficzne;
 • Słowno-graficzne;
 • Znaki przestrzenne;
 • Znaki stanowiące kształt towaru lub usługi;
 • Kolor jako taki lub kompozycja kolorystyczna
 • Znaki pozycyjne;
 • Znaki dźwiękowe;
 • Deseń;
 • Znaki ruchome;
 • Znaki multimedialne;
 • Hologramy

Prawo ochrony znaku towarowego

Przysługuje jedynie właścicielowi oznaczenia (zgłaszającemu bądź osobie, która je nabyła) i umożliwia mu skuteczną obronę w przypadku naruszenia praw do oznaczenia. Ze względu na rodzaj oznaczenia oraz charakter podmiotów będących jego właścicielami, wyróżnia się znaki towarowe:

 • Indywidualne;
 • Wspólne zwykłe;
 • Wspólne gwarancyjne.

Jak wygląda proces rejestracji?

Aktualnie przy rejestracji znaków towarowych obowiązuje system sprzeciwowy. Procedura zgłoszeniowa przed Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przebiega według następującego schematu:

 • Złożenie Wniosku o rejestrację oraz wniesienie opłaty. Wniosek powinien zawierać m.in.:
  • Oznaczenie zgłaszającego;
  • Znak towarowy;
  • Wskazanie klas towarów i usług wg. klasyfikacji nicejskiej.
 • Badanie formalnoprawne wniosku i ujawnienie zgłoszenia przez Urząd.
 • Badanie merytoryczne – sprawdzenie oznaczenia pod kątem założeń ustawy.
 • Okres sprzeciwowy – 3 miesiące.
 • Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Inne usługi