5Paź, 18
Prawo autora do korekty wynagrodzeniaklauzula bestsellerowa

Prawo autorskie chroni twórcę – do tego stopnia, że jeżeli sprzeda prawa do utworu za tanio to może żądać od nabywcy dopłaty!

Podstawą do formułowania żądań przez autora jest art. 44 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mówi on o tym, że „w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.” Przepis funkcjonuje pod nazwą „klauzula bestsellerowa”.

W jakiej sytuacji przepis znajdzie zastosowanie?

  1. Na klauzule bestsellerową może się powołać wyłącznie autor w stosunku do nabywcy praw. Żądanie korekty wynagrodzenia nie będzie skuteczne wobec kolejnych nabywców (jeżeli prawa majątkowe polegały dalszemu obrotowi).
  2. Korzystanie z utworu zgodnie z umową przeniesienia prawa bądź licencyjną, generuje korzyści, przy których wynagrodzenie autora należy ocenić jako rażąco niskie. Na przepis art. 44 może się powołać autor, którego wynagrodzenie na dzień zawierania umowy wydawało się adekwatne a dysproporcja pojawiła się po rozpoczęciu eksploatacji utworu.
  3. O zwiększeniu wynagrodzenia autora decyduje Sąd, który ustala jakie wynagrodzenie będzie adekwatne dla przeniesienia praw, przy uwzględnieniu korzyści, jakie z korzystania odniósł nabywca/licencjobiorca.

W następnym artykule rozwinę temat dochodzenia roszczenia z art. 44 Ustawy na drodze sądowej.

Brak komentarzy

Brak komentarzy