Licencjodawca – znaki towarowe

Umowy licencyjne obecne są w całym obszarze prawa własności intelektualnej, również na gruncie Ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r., która zawiera przepisy dotyczące znaków towarowych. Licencja to po prostu udzielenie innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego.

Kto może udzielić licencji na znak towarowy ?

Licencjodawcą może być osoba, która sama jest uprawniona do korzystania ze znaku. Inaczej mówiąc posiada prawo ochronne na znak towarowy lub takie prawo nabyła.
Sprawdzenie tego jest proste, ponieważ rejestry znaków towarowych są jawne i dostępne on line. Jeżeli jesteś zainteresowany znakiem towarowym zastrzeżonym w Polsce skorzystaj z wyszukiwarki znaków dostępnej na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecam również wyszukiwarkę znaków dostępną na stronie: https://www.tmdn.org/tmview/welcome która zawiera informacje na temat znaków krajowych wszystkich Państw oraz Znaku Towarowego Unii Europejskiej.
Na tej stronie uzyskasz informacje na temat interesujących Cię znaków towarowych wyszukując po nazwie znaku. Rejestr zawiera informację o rodzaju znaku (np. słowny, graficzny), prezentuje formę graficzną znaku – jeżeli posiada. W kolejnych rubrykach znajdziesz wskazanie Urzędu, w którym zarejestrowano znak towarowy co wskazuje na zakres terytorialny prawa. Ponadto znajdziesz informację o statusie znaku towarowego: czy jest zgłoszony, zarejestrowany czy wygasły. Z rejestru dowiesz się przede wszystkim jaki podmiot jest uprawniony do znaku i właściwy do udzielenia licencji.

Powstaje pytanie czy można udzielić licencji na znak do znaku, który nie został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym albo został zgłoszony ale jeszcze nie uzyskał rejestracji ?
Można przyjąć możliwość udzielenia licencji na używania niezarejestrowanych znaków, co jednak obarczone jest większym ryzykiem po stronie licencjobiorcy i wymaga szczególnych zapisów w umowie licencyjnej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: