Multimedialny Znak Towarowy Unii Europejskiej

Jeżeli Wasza działalność wykracza poza terytorium Polski i zastanawiacie się nad zastrzeżeniem znaku towarowego w Unii Europejskiej zwróćcie uwagę, że od 1 października 2017r. można rejestrować znaki towarowe w nowych formach.

Przepisy po zmianach dopuszczają możliwość przedstawienia oznaczenia w dowolnej formie,
z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, a więc niekoniecznie w formie graficznej, o ile dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały
i obiektywny. Odstąpiono od wymaganej bezwzględnie do tej pory formy graficznej znaków towarowych. Jednakże zgłaszający ma obowiązek przedstawić znak towarowy w formie, która pozwoli na jego ujawnienie w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony.

Co to oznacza ? Dla towarów i usług mogą być zastrzeżone oznaczenia których wyłączną formą przedstawieniową jest forma elektroniczna. Dostępny jest nowy typ znaku – znak multimedialny, rozumiany jako znak towarowy składający się z obrazu i dźwięku lub obejmujący obraz i dźwięk.

W przypadku innych rodzajów znaków rejestracja będzie ułatwiona i np. przy zgłoszeniu znaku dźwiękowego do wniosku będzie można załączyć opcjonalnie zapis nutowy albo sonograf z plikiem dźwiękowym JPEG MP3.

Rozporządzenie wykonawcze wymienia najbardziej popularne typy znaków towarowych i dla każdego ustanawia szczegółowe zasady i wymogi dotyczące formy zgłoszenia.
Ten najbardziej popularne typy znaków towarowych:
Słowo
Kolory (jeden kolor lub kombinacja kolorów)
Obrazowe (graficzne)
Dźwięk
Znaki Przestrzenne
Ruch
Pozycyjne
Multimedia
Wzór
Hologram

Postawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity).
Artykuł 4
Oznaczenia, z których może składać się unijny znak towarowy
Unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:
a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem”) w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej