Nieużywanie zarejestrowanego znaku

Czy można przeciwdziałać naruszeniom, jeżeli zarejestrowany znak towarowy nie jest używany?

Prawo ochronne do znaku towarowego powstaje na mocy decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa.

Prawo do znaku ma charakter czasowy. Pierwszy okres ochronny rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku o rejestrację i trwa przez 10 lat. Wydłużenie ochrony o kolejne 10 letnie okresy, wymaga uiszczenia opłaty administracyjnej.

Zgodnie z art. 169 Ustawy* prawo na znak towarowy wygasa, jeżeli znak nie jest używany w sposób rzeczywisty w obrocie przez nieprzerwany okres 5 lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Brak używania znaku przez 5 lat od rejestracji, nie ma znaczenia dla istnienia prawa do znaku. W tym czasie możesz skutecznie przeciwdziałać naruszeniom prawa do znaku.

Sama rejestracja znaku jest podstawą do zakazywania innym podmiotom posługiwania się oznaczeniem podobnym (lub takim samym) dla podobnych (lub takich samych) towarów, jeżeli oznaczenie wprowadza odbiorców w błąd, co do komercyjnego pochodzenia towarów (art. 296 Ustawy). Uprawnionemu przesługują również roszczenia odszkodowawcze.

Jeżeli po upływie 5 lat znak nadal nie jest używany w obrocie, to może zostać unieważniony przez osobę zainteresowaną używaniem znaku takiego samego lub podobnego.

Zgłoszenie znaku pozwala na bezpieczne prowadzenie przygotowań do wprowadzenia towarów ze znakiem do obrotu, bez ryzyka utraty pierwszeństwa do znaku. Ale tylko przez 5 lat. Po tym czasie znak jest zagrożony unieważnieniem przez osoby zainteresowane jego rzeczywistym używaniem.

Nadal jednak rejestracja jest korzystniejsza od posługiwania się znakiem niezarejestrowanym, którego ochrona powstaje dopiero w następstwie używania znaku i jest proprocjonalnie do zakresu tego używania.

r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

*Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 prawo własności przemysłowej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej