Plagiat strony internetowej cz. II

Interfejs jest elementem programu komputerowego, który umożliwia interakcje między programem a użytkownikiem. Ale pomimo tego nie podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych programach komputerowych (art. 74 i n. Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne, dalej Ustawa). Do interfejsu mają zastosowanie przepisy ogólne tj. interfejs jest traktowany tak jak utwór graficzny czy audiowizualny.

Żeby omówić tematykę interfejsu muszę się odnieść do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Wyroku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie C-393/09. Dlatego w dalszej części będę się powoływała na wykładnię TS, a wszystkie cytaty stanowią przytoczenie tego orzeczenia.

I tak na wstępie skorzystam z definicji interfejsu, ustalonej prze TS: „interfejsy są częściami programu komputerowego umożliwiającymi wzajemne połączenie i interakcję wszystkich elementów oprogramowania i sprzętu komputerowego z innym oprogramowaniem i sprzętem, jak również z użytkownikami, tak aby stały się one w pełni funkcjonalne. W szczególności graficzny interfejs użytkownika jest interfejsem interakcji, pozwalającym na komunikację pomiędzy programem komputerowym a użytkownikiem. W związku z tym graficzny interfejs użytkownika nie pozwala na powielanie tego programu komputerowego, lecz stanowi po prostu element tego programu, za pomocą którego użytkownicy wykorzystują właściwości omawianego programu.” Interfejsem będzie graficzne przedstawienie strony internetowej pozwalające użytkownikowi na korzystanie z programu komputerowego, jakim jest program strony zapisany w języku html.

Tym samym interfejs może korzystać z ochrony jak każdy inny utwór jeżeli stanowi wyraz własnej twórczości intelektualnej swego autora. Ważne jest: ustalenie, czy graficzny obraz strony www spełnia kryterium oryginalności  biorąc pod uwagę w szczególności swoisty układ bądź konfigurację wszystkich elementów składowych będących częścią graficznego interfejsu użytkownika. Przy czym, jak zaznacza TS, „kryterium to nie będzie spełnione przez elementy składowe graficznego interfejsu użytkownika cechujące się wyłącznie ich funkcją techniczną.”

Wobec tego w graficznym obrazie strony www należy w pierwszej kolejności wyodrębnić te elementy, których zastosowanie wynika z realizacji standardowych rozwiązań i te które stanowią przejaw swobody twórczej jej autora.

Nie sposób pominąć bowiem, że strony internetowe w swojej warstwie wizualnej mają wspólne elementy, wynikające ze zwyczaju, przyjętych schematów, czy też uwarunkowane przyzwyczajeniami intenautów. Umieszczenie na stronie firmowej czy produktowej logo lub  znaku towarowego w górnym lewym rogu strony albo posłużenie się paskiem menu ulokowanym wzdłuż górnej poziomej granicy ekranu, jest powszechnie stosowanym układem i nie wydaje się uzasadnione, aby takie rozwiązania mogły zostać uznane za plagiat interfejsu. Pamiętajmy bowiem o kryterium nowości i oryginalności.

Co prawda projektanci stron internetowych mają pełną swobodę w ustaleniu układu strony, jednakże często, aby ułatwić użytkownikom poruszanie się po niej, korzystają z rozwiązań, które zwyczajowo funkcjonują w internecie.

Dlatego uważam, że częściej niż z plagiatem interfejsu możemy mieć do czynienia z bezprawnym użyciem na stronie www zdjęcia lub grafiki. Jeżeli natomiast na stronie pojawią się skopiowane teksty będzie to równoznaczne z naruszeniem prawa do utworu z tym, że  literackiego. Z kolei jeżeli strona nawiązuje do strony przedsiębiorcy konkurencyjnego w sposób, który może wprowadzić w błąd konsumentów to takie działanie może zostać ocenione jako czyn nieuczciwej konkurencji.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcapranwyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej