Prawa autorskie w internecie

Usługi hostingowe polegają na udostępnianiu swoich serwerów, w celu przechowywania tam danych użytkowników. Dostawcy usług hostingowych nie ponoszą odpowiedzialności ani cywilnej ani karnej, za treści umieszczane przez użytkowników. Podmioty hostingowe nie są również zobowiązane do kontrolowania materiałów umieszczanych i udostępnianych na serwerach, jeżeli nie są inicjatorami przekazu danych, nie wybierają odbiorców przekazu oraz nie modyfikują informacji zawartych w przekazie. Odpowiedzialność dostawcy usług hostingowych jest wyłączona tak długo, jak nie posiada on informacji o bezprawnym charakterze tych danych. Jeżeli jednak otrzyma taką informację zobowiązany jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do tych danych. Odpowiedzialność wobec użytkownika za zablokowanie jego treści jest wyłączona, jeżeli został wcześniej zawiadomiony o zamiarze blokady.

Powyższe kwestie są przedmiotem szczegółowych postanowień regulaminów podmiotów hostingowych. Przykładowo można wskazać na warunki korzystania z YouTube, dostępne na stronie: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms.

YouTube udostępnia użytkownikom kanał do publikacji filmów oraz innych materiałów. Fakt, że YouTube publikuje taki materiał nie oznacza, że ocenił go z punku widzenia naruszenia praw autorskich. Jest wręcz przeciwnie. Za film odpowiada wyłącznie użytkownik. Dlatego powinien posiadać wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia konieczne do używania przez YouTube.

Portal samodzielnie nie kontroluje umieszczanych na serwerze treści, ale umożliwia osobom, których prawa zostały naruszone podjęcie działań zmierzających do zaprzestania naruszeń.

Wobec tego w zakresie interesu użytkownika pozostaje uzyskanie praw autorskich do umieszczanego w internecie utworu czy uzyskanie licencji na tym polu eksploatacji. W innych wypadkach powinien ocenić czy korzystanie przez niego z cudzych utworów mieści się w granicach dozwolonego użytku, np. prawa cytatu.

Zasady odpowiedzialności podmiotów hostingowych za gromadzone treści normuje Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 24 czerwca 2017 r. (Dz.U.2017.1219), która inkorporuje dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)(Dz.U.UE.L.2000.178.1).

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej