Baza wiedzy - Przeniesienie prawa a udzielenie licencji.

Zaczynając cykl na temat umów licencyjnych, przestawiam krótkie porównanie obu umów.  W dalszych odsłonach przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem licencji.

Skutki przeniesienia praw autorskich do utworu     

Autor traci prawo do utworu – od momentu zbycia sam nie może korzystać z utworu.  A tym samym to nabywca staje się wyłącznie uprawnionym z tytułu prawa autorskiego i może utworem dalej rozporządzać (chyba, że zakaz zbycia zostanie wyraźnie zastrzeżony).

Umowa musi być zawarta na piśmie.

Zbycie prawa może nastąpić na rzecz jednego podmiotu.

Udzielenie licencji do korzystania z utworu

Autor udziela wyłącznie prawa do korzystania z utworu pozostając nadal podmiotem praw autorskich. Licencjobiorca nie staje się właścicielem praw autorskich do utworu.

Umowa może być zawarta w dowolny sposób (oprócz licencji wyłącznej).

Licencji na korzystanie z utworu można udzielić nieskończonej liczbie podmiotów (oprócz licencji wyłącznej).

Dla obu rodzajów umów zastosowanie mają przepisy dotyczące konieczności określania pól eksploatacji oraz wynagrodzenia (o których pisałam we wcześniejszych artykułach).

Zapraszam na kolejne wpisy ?

Więcej wpisów w tej kategorii:

Kto jest autorem?

Dzisiejszy wpis jest komentarzem do sporu o autorstwo między dwoma artystami (linki podaję na końcu). Przed sąd...

read more

Umowa Agencyjna

Umowa agencyjna o impresariat artystyczny Celem zawarcia umowy agencyjnej jest pozyskanie impresaria, czyli...

read more