Strona internetowa jako utwór, cz. I

Omawiając temat ochron autorskoprawnej strony internetowej koniecznie trzeba wskazać, że na stronę internetową składa się zarówno program komputerowy jaki interfejs. Poniżej omówię zagadnienia związane w kodem źródłowym. Na wpis o ochronie interfejsu zapraszam za tydzień.

Określając granice ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, należy zaznaczyć, że jej ustalenie nie jest oczywiste. Z pewnością jej początek wytacza próg twórczości określony w art. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej „Ustawa”). Z problematyką tą zmierzył się Trybunał Sprawiedliwości UE, który w sprawie C-406/10, SAS Institute Inc. V. World Programing Ltd. (wyrok z dnia 2 maja 2012) stwierdził, że „ 1. Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy 91/250 w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy interpretować w ten sposób, że ani zbiór funkcji programu komputerowego, ani język programowania i format plików danych używanych w ramach programu komputerowego w celu korzystania z pewnych jego funkcji nie stanowią formy wyrażenia tego programu i nie podlegają z tego tytułu ochronie przyznawanej programom komputerowym przez prawo autorskie w rozumieniu tej dyrektywy. Jaki z tego wniosek ? Język programowania i format plików danych mogą korzystać, jako utwory, z ochrony przewidzianej prawem autorskim na mocy dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, jeżeli stanowią one wyraz własnej twórczości intelektualnej ich autora.”

To oznacza, że ochrona programu strony internetowej przysługuje autorowi kodu źródłowego, który jest utworem w rozumieniu art. 1 Ustawy, tj. stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

Ponadto w przypadku stron internetowych należy dodatkowo poczynić rozróżnienie tej części programu strony internetowej która jest utworem autora i tej która stanowi korzystania z programu na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Zazwyczaj wykonanie strony internetowej w tej samej technice programowania nie będzie naruszało praw autorskich ponieważ strony internetowe mogą być napisane wyłącznie w programie html. Nie da się stworzyć strony w innym języku niż kod thml, który jest ogólnie dostępny na podstawie licencji: Powszechna Licencja Publiczna GNU (GNU General Public License, https://www.gnu.org/). To samo dotyczy pozostałych taki kodów jak csss oraz javascript.

Zagadnienie to jest o tyle istotne, że w piśmiennictwie powszechnie akceptowalna jest tezao wyłączeniu spod ochrony autorsko prawnej takich elementów programu jak algorytm, „struktura” programu czy język  (np. Barta Janusz (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V, dalej Komentarz). Ochrona nie dotyczy także funkcji realizowanych przez program. W wyroku SA w Poznaniu z dnia 4 stycznia 1995 r., I ACr 422/94, Prawo autorskie w orzecznictwie…, red. T. Grzeszak, trafnie stwierdzono, że: „Podobieństwo w zakresie samej funkcji programów nie może być dostateczną podstawą naruszenia Prawa autorskiego. Aby doszło do naruszenia Prawa autorskiego, podobieństwo porównywanych utworów musi być innego rodzaju niż podobieństwo wynikające ze sposobu przedstawienia zadania oraz kontynuacji i rozwijania ogólnie znanych danych”. Dalej w przywołanym Komentarzu czytamy, że „autorsko-prawna ochrona „tekstowych” elementów programu ulega tym dalej idącym ograniczeniom, aż do jej zakwestionowania, im bardziej przyjęcie danego „wyrażenia” jest konieczne (niezbędne, jedyne możliwe) bądź ze względu na wymogi techniczne, bądź ze względu na optymalizację działania oprogramowanego urządzenia dla uzyskania oznaczonego efektu funkcjonalnego.”

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcapranwyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej