Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych cz. III

O tym, czym są pola eksploatacji pisałam tydzień temu. W tym wpisie podaję przykłady pól eksploatacji utworu audiowizualnego.

1. Utrwalenie Utworu dowolną techniką na wszystkich nośnikach (np. taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video – CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
2. Zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video – CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4) i dowolną techniką;
3. Wprowadzenie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
4. Najem egzemplarzy;
5. Użyczenie egzemplarzy;
6. Wymiana egzemplarzy;
7. Wprowadzenie do pamięci komputera;
8. Wyświetlanie;
9. Publiczne odtworzenie;
10. Nadanie bezprzewodowe naziemne dowolną techniką;
11. Nadanie bezprzewodowe satelitarne dowolną techniką (niekodowane i kodowane);
12. Nadanie przewodowe naziemne dowolną techniką;
13. Reemisje dowolną techniką;
14. Nadawanie i reemisja na platformach cyfrowych;
15. Rozpowszechnianie Utworu i jego fragmentów przez sieci telefonii komórkowej (telewizja komórkowa, wiadomości MMS, SMS;
16. Publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym miejscu i czasie – w ramach usługi na żądanie widza;
17. Rozpowszechnianie w ramach utworów multimedialnych;
18. Webcasting;
19. Simulcasting własny;
20. Simulcasting cudzy;
21. Sporządzenie wersji obcojęzycznej (napisy dialogowe, dubbing, lektor);
22. Wykorzystanie fragmentów Utworu w celach promocyjnych i reklamowych;
23. Wykorzystanie fragmentów Utworu w ramach umowy merchandisingu;
24. Wykorzystanie utworu poza Utworem audiowizualnym (zwłaszcza rozpowszechnianie fragmentów, które nie zostały włączone do Utworu audiowizualnego).

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: