Umowa ze scenarzystą

Osobą właściwą dla zawarcia umowy z autorem scenariusza jest producent filmowy. Jest to osoba lub podmiot odpowiedzialny za produkcję utworu audiowizualnego w aspekcie organizacyjnym, prawnym i finansowym.

Jaka to będzie umowa ? Porozumienie ze scenarzystą może przybrać różną postać, która zależy przede wszystkim od etapu prac nad scenariuszem bądź ogólnie etapu realizacji  produkcji filmowej.

W pierwszej kolejności wymienię umowę o dzieło – dla sytuacji, gdy producent zleca napisanie scenariusza wybranemu scenarzyście. Umowa opcji będzie korzystna dla stron na wczesnym etapie realizacji przedsięwzięcia filmowego, gdy trwają poszukiwania inwestorów oraz koproducentów bądź kompletowania zespołu produkcyjnego. (więcej informacji znajdziecie pod linkiem: https://radcaprawnyefm.pl/umowa-opcji-rezerwacja-utworu/)

W przypadku gotowego tekstu, w zależności od szczególnych interesów scenarzysty i producenta, właściwe będzie zarówno udzielenie licencji do ekranizacji filmowej jak i sprzedaż praw autorskich na tym polu.

Scenarzysta jest współautorem filmu, co wynika literalnie z brzmienia szczególnych przepisów prawa autorskiego dotyczących utworu audiowizualnego* (Pozostali współtwórcy to reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych.)

Z tego przepisu wypływają dalej idące konsekwencję: umowa między producentem a scenarzystą jest poddana domniemaniu prawnemu, zgodnie z którym ten pierwszy nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości.

Jeżeli producent będzie zainteresowany nabyciem praw do scenariusza celem korzystania również poza filmem, to musi to wprost wynikać z umowy (domniemanie nie zadziała). Zwracam Waszą uwagę, że czym innym jest nabycie prawa do korzystania ze scenariusza w obrębie filmu jako całości a czym innym nabycie praw majątkowych do scenariusza jako takiego na wszystkich polach eksploatacji.

W pierwszej sytuacji wydanie scenariusza  w formie książkowej będzie wymagało zgody (licencji lub nabycia praw) od scenarzysty w drugiej od producenta – jeżeli w umowie o nabycie praw do scenariusza zostało wskazane pole eksploatacji: zwielokrotnianie utworu dowolną techniką drukarską i wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu.

Podsumowując: nie ma jednej wzorcowej umowy między producentem filmowym a scenarzystą. Porozumienie może przybrać różną postać a jego treść nie jest ustawowo narzucona. Jednakże już samo zawarcie umowy o stworzenie filmu zapewnia producentowi odpowiednie uprawnienia do korzystania z wkładu twórczego, w omawianej sytuacji scenariusza, w ramach utworu audiowizualnego jako całości.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcaprawnyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Umowa Agencyjna

Umowa agencyjna o impresariat artystyczny Celem zawarcia umowy agencyjnej jest pozyskanie impresaria, czyli...

czytaj dalej

Umowa fonograficzna

Przez umowę fonograficzną rozumiem umowę zawieraną przez producenta – wydawcę muzycznego, dalej „Producent” lub...

czytaj dalej