Znak Towarowy Unii Europejskiej

Na podstawie Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE L z dnia 24 marca 2009r.) została wprowadzona instytucja Znaku Towarowego Unii Europejskiej, która pozwala na zastrzeżenie znaku towarowego na terenie całej Unii za pomocą jednej rejestracji. Jest to propozycja atrakcyjna tych przedsiębiorców, którzy działają na poziomie wspólnoty.

Unijny znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Właścicielem unijnego znaku towarowego może być każda osoba fizyczna lub prawna. Ochorona na Znak Towarowy Unii Europejskiej daje właścicielowi ochronę bezpośrednio w każdym państwie wspólnoty. Prawo do unijnego znaku towarowego można uzyskać wyłącznie w drodze rejestracji. Rejestacja odbywa się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante w Hiszpanii (EUIPO).

Zgłoszenie jest możliwe drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej urzędu, co jest na pewno bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl

Zarówno w UE jak i w Polce obowiązuje procedura sprzeciwowa tj. Urząd bada zdolności odróżniające znaku towarowego a kolizję znaków zgłaszają w formie sprzeciwu inni uprawnieni. Dlatego ważne jest uzyskanie informacji czy taki sam lub podobny znak już jest używany. Analiza zdolności rejestrowej Znaku Towarowego pozwala zminimalizować ryzyko procedury sprzeciwowej.

Rejestracja EUIPO trwa ok 5-6 miesięcy.

Koszt zgłoszenia Unijnego Znaku Towarowego wynosi 1.000,00 EUR, ale jeżeli wybierzemy zgłoszenie drogą elektroniczną zostaje zmniejszona do 850 EUR. Opłata za zgłoszenie powinna być wpłacona w terminie miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia przez EUIPO, jest to warunek rozpatrzenia zgłoszenia przez Urząd. Opłata nie podlega zwrotowi. Po zarejestrowaniu Unijnego Znaku Towarowego, może być on przedłużany na kolejne  dziesięcioletnie okresy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej