Warto mediować

Zanim spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu warto spróbować przedsądowych metod rozwiązania konfliktu. Taką metodą jest mediacja, której korzyścią są czas i pieniądze.

Idąc do Sądu strony nie mają wpływu na termin rozpatrzenia sprawy. Na ten okres wpływa zarówno ilość oraz rodzaj zgłoszonych przez strony dowodów, które zostaną przeprowadzone przed Sądem jak i odległość kolejnych terminów zozpraw. Uzyskanie korzystnego dla jednej strony wyroku wiąże się niejednokrotnie z apelacją drugiej strony. Jeżeli przegrywający nie zgadza się z wyrokiem lub jeżeli np. nie posiada płynności finansowego przed stroną wygrywającą stoi konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Ostatecznie pomimo wygranych w dwóch instancjach powód może nadal oczekiwać na spełnienie świadczenia prowadząc postępowanie egzekucyjne. Jeżeli powód powód poniósł koszty – sądowe (opłata za wpis przy roszczeniu pieniężnym to 5% dochodzonej kwoty) oraz koszty zastępstwa procesowego (np. wg. stawek urzędowych), a nastąpiło konieczność wszczęcia egzekucji to komornik wezwie go do uiszczenia zaliczek na koszty egzekucyjne. Te wszystkie koszty musi pokrywać powód pomimo tego, że wyrok był dla niego korzystny. Jeżeli dłużnik „przygotowując się” do egzekucji  zdążył przenieść nieruchomość na osoby trzecie to czeka go jeszcze kolejne postępowanie: tzw. skarga pauliańska.

Odmalowany tutaj czarny scenariusz miał na celu pokazanie, że czasami pomimo, tego że mamy podstawy prawne, aby dochodzić roszczenia na drodze przymusowej (droga sądowa i egzekucyjna) to czasami, szczególnie prowadząc działalność gospodarczą, warto ocenić cele biznesowe oraz możliwości spełnienia świadczenia przez dłużnika.

W takim przypadku proponuję mediację, która polega na tym, że osoba wykwalifikowana w postaci mediatora pomaga dwóm stronom konfliktu znaleźć rozwiązanie spotu, które będzie korzystne dla każdej ze stron.  Warto od razu zaznaczyć, że to strony są autorami rozwiązania sporu a mediator niczego nie narzuca, stanowi jednak cenny katalizator, gdy strony już jakiś czas pozostają w konflikcie i mają trudności w nawiązaniu dialogu.

1 komentarz

  1. Multi-Wyszukiwarka

    Pouczająca lektura! Doceniam szczegółowość i dokładność. Szkoda tylko, że niektóre fragmenty są zbyt techniczne dla laików. Mimo to, świetne źródło wiedzy!

    Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Ile kosztuje mediacja ?

Jak już pisałam mediacja jest atrakcyjną alternatywą dla sądowego dochodzenia roszczeń, również w aspekcie finansowym....

czytaj dalej