Wykonywanie autorskich praw osobistych

Na czym polega wykonywanie autorskich praw osobistych? Czy wskazywanie autorstwa utworu może być realizowane poprzez rozpowszechnianie podpisanego utworu w internecie (np. na stronie internetowej autora)?

Prawo autorskie jest opisywane jako wiązka praw. Z jednej strony jest autorskie prawo majątkowe, które jest zbywane i polega na korzystaniu z utworu. Z drugiej niezbywalne osobieste prawa autorskie, które chronią więź między twórcą a jego dziełem.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 16 wymienia przykładowe prawa osobiste autorskie, jako prawo do:

1. autorstwa utworu;

2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Jeżeli autor posiada pełne prawa autorskie do utworu, może z niego korzystać w każdy możliwy sposób, w tym podpisać go swoim pseudonimem (prawa osobiste) i rozpowszechnić tak podpisany utwór w internecie np. na swojej stronie (prawa majątkowe).

Zawarcie umowy przeniesienia praw autorskich będzie skutkowało rozdzieleniem praw autorskich do tego samego utworu, w ten sposbób, że nabywca będzie uprawniony do korzystania z utworu, a autor do wykonywania praw osobistych. Jeżeli przeniesienie praw majątkowych dotyczy pola eksploatacji internet, to wyłącznie nabywca będzie mógł rozpowszechanić utwór w internecie. Autor może realizować prawa osobiste poprzez roszczenie do nabywcy o prawidłowe oznaczanie autorstwa przy korzystaniu z utworu.

Co możesz zrobić w sytacji przy przeniosisz prawa do utworu, ale jednocześnie chcesz zachować możliwość pokazywania go w swoim portfolio w internecie ? Możesz uzyskać zgodę (licencję) na taką eksploatację od nabywcy praw autorskich.

r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

2 komentarze

 1. Rwą Kaszycka

  Przed zmiana ustawy w 1994r umowy z producentem nie przewidywali przenoszenia praw autorskich Współautorów filmu Prawo nie działa wstecz zatem to prawo dotyczy wiec filmow produkowanych po roku 1994 ?

  Odpowiedz
  • idealegal

   Dzień dobry,
   Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994r. – w każdym jej brzemieniu – ustanawia domniemanie nabycia praw do filmu przez producenta tego filmu. Moim zdaniem to domniemanie działa w ten sposób, że zawarcie umowy o stworzenie utworu do filmu, pomiędzy producentem a współtwórcą, skutkuje nabyciem przez producenta pełni praw do filmu. Uważam przy tym, że taka umowa nie musi zawierać szczególnej klauzuli przenienia praw autorskich.
   W razie dalszych pytań, zapraszam do kontaktu.
   r.pr. Elżbieta Figat-Michalak

   Odpowiedz
Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii: