Zakres kontroli korzystania ze znaku towarowego w umowie licencji.

Zezwolenie innemu podmiotowi na korzystanie ze znaku towarowego wiąże się z przeniesieniem części odpowiedzialności za budowanie marki znaku na licencjobiorcę. Ryzyko takiego upoważnienia oznacza, że błędy czy obniżka jakości towarów lub usług licencjobiorcy wpływają bezpośrednio na odbiór naszego znaku przez klientów.

Dlatego ukształtowanie treści umowy licencji wymaga uprzedniego przemyślenia w jaki sposób zapewnić sobie kontrolę nad tą działalnością licencjobiorcy, która wiąże się z używaniem naszego znaku.

Mniej zapobiegliwi licencjodawcy będą zmuszeni, w braku postanowień umownych, do poszukiwania instrumentów kontroli w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. prawo własności przemysłowej (dalej Ustawa). Na co mogą liczyć ?

Ustawa nie przewiduje wprost uprawnienia licencjodawcy do kontrolowania swojego kontrahenta. Taką możliwość można wywieźć pośrednio z treści art. 296 ust. 4 Ustawy, który de facto dotyczy uprawnień przysługujących uprawnionemu w sytuacji naruszenia prawa do znaku. Takim naruszeniem może być działanie licencjobiorcy niezgodne
z  postanowieniami umowy licencyjnej w zakresie m.in. jakości towarów i usług. Jak z tego wynika dochodzenie roszczeń na tej postawie jest możliwe tylko w przypadku, gdy jakość towarów i usług została w umowie określona!

Jeżeli uprawniony chce określić cechy towarów i usług, które mają zostać opatrzone jego znakiem, powinien zadbać o szczegółowe zapisy umowne. Zasadne będzie określenie oczekiwanych standardów, ustalenie kryteriów dla ich obiektywnego  potwierdzenia
oraz określenie sposobu przeprowadzanie kontroli jakości. W tym celu powinien być zapewniony dostęp uprawionego lub jego pracowników do towarów i miejsc świadczenia usług, ustalenie zasad pokrywania kosztów tej kontroli oraz konsekwencji jej wyniku.

radca prawny Elżbieta Figat-Michalak

Pozostawienie komentarza pod artykułem będzie uważane, za wyrażenie przez Panią/Pana zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1. lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych w celu opublikowania Pani/Pana imienia i nazwiska lub „nick” jako autora zamieszczonego komentarza. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt na adres e-mail Kancelarii kontakt@radcapranwyefm.pl lub poprzez usunięcia komentarza. Wskazuję, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej wpisów w tej kategorii:

Logo ze stocka

Logo ze stocka

Impulsem do napisania tego artykułu była informacja prasowa[1] . Pracownia słynnego polskiego grafika Andrzeja...

czytaj dalej