Baza wiedzy - Zmiany w prawie własności przemysłowej

Prowadzisz działalność i wprowadzasz różne innowacyjne rozwiązania na rynek? W takiej sytuacji powinieneś zainteresować się ochroną swoich patentów, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych, a pomoże Ci w tym prawo własności przemysłowej – zbiór przepisów zabezpieczających Twoją firmę oraz wrażliwe dane handlowe i tajemnice przedsiębiorcze. W kwietniu wprowadzona została nowelizacja ustawy zawierającej te normy, w związku z czym nastąpiło kilka zmian, o których powinieneś pamiętać w przypadku chęci uzyskania lub utrzymania ochrony – poznaj je czytając nasz artykuł!


Ochrona niejawnego know-how i informacji handlowych – dlaczego ma to znaczenie?

Pierwsza modernizacja w ustawie Prawo własności przemysłowej uwzględnia ochronę firmowego know-how oraz niejawnych informacji handlowych. Polega ona na wprowadzeniu dobrowolnego depozytu na wniosek właściciela firmy. Jest to elektroniczny dokument, który zawiera tajemnicę przedsiębiorczą w postaci wrażliwych danych technicznych i jest przyjmowany przez Urząd Patentowy. Zmiana ma na celu zapobieganie nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenie informacji przed wyciekiem i wykorzystaniem przez osoby trzecie.


Jakie zmiany dotyczące wzorów przemysłowych wprowadza nowelizacja ustawy?

Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa własności przemysłowej to zbiór informacji dotyczących nowego patentu lub wynalazku. Nowelizacja wprowadza nowy wzór opisu, który dostosowano do przepisów unijnych. Właściciel przedsiębiorca dołącza do niego grafikę patentową w formie wizualizacji elektronicznej, która od teraz zyskuje podstawę zgłoszenia oraz może dokonywać swobodnych odmian zbiorowych. Ustawa nie uwzględnia już także ograniczenia dla rodzaju zarejestrowanych produktów.


Ochrona znaków towarowych dla właścicieli przedsiębiorstw

Co w przypadku znaków towarowych, czyli symboli służących do identyfikacji oraz wyróżnienia artykułów? W tej części ustawy o prawie własności również nastąpiło kilka zmian takich jak:


  • likwidacja rejestracji na wspólne prawo ochronne na znak,
  • data ważności ochrony znaku i opłaty za wniosek o konwersję,
  • podanie informacji o znaku do wiadomości publicznej,
  • brak osobnych przepisów dla międzynarodowych oznaczeń,
  • wprowadzenie jednej opłaty uiszczanej podczas zgłoszenia.

Więcej wpisów w tej kategorii: