Zakres pomocy prawnej

Zarządzanie wizerunkiem

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE NARUSZENIE

Wizerunek jest pojęciem Kodeksu Cywilnego, oznaczającym dobro osobiste człowieka w postaci wyglądu fizycznego, utrwalonego w jakiejkolwiek postaci i formie pozwalającej na jego rozpoznanie przez osoby trzecie.

Na skutek rozwoju technik wizualnych oraz sposobów komunikacji przez internet łatwiejsze jest zarówno utrwalenie wizerunku jak i korzystanie z niego, w tym w celach komercyjnych.

Niestety rozwój technologii informatycznych sprawia równocześnie, że dużo częściej dochodzi do naruszenia praw do wizerunku.

Kancelaria świadczy usługi związane z zarządzaniem wizerunkiem, w tym udziela pomoc prawnej przy sporządzaniu i negocjowaniu umów dotyczących korzystania z wizerunku np. umowy udziału w kampaniach reklamowych, umowy ambasadorów marki.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach związanych z naruszeniem wizerunku, zarówno na etapie przedsądowym (wezwanie do zaprzestania naruszeń, negocjacje, mediacja) jak i w postępowaniu sądowym.

 

Inne usługi