Zobacz wszystkie wpisy w: znaki towarowe

4wrz, 17

Największy wpływ na ustalenie kosztów rejestracji znaku towarowego ma ilość klas towarów lub usług, dla których ma być zastrzeżony. Wykaz towarów lub usług sporządza się na podstawie Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług z dnia 15 czerwca 1957 r., zwanej Klasyfikacją Nicejską. Na stronie internetowej http://tmclass.tmdn.org/ec2/ dostępne jest narzędzie TmClass służące do wyszukiwania klas Klasyfikacji Nicejskiej dla konkretnych towarów i usług. Narzędzie jest dostępne w polskiej wersji językowej a jego poprawność została zweryfikowana przez Urząd Patentowy.

11sie, 17

Uzyskanie prawa ochronnego z rejestracja znaku towarowego może być dla przedsiębiorcy źródłem dodatkowego dochodu. Posiadanie w swoich aktywach zarejestrowanego znaku towarowego daje możliwość udzielenia zabezpieczenia w celu pozyskania finansowania np. poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym. Uprawniony może zbyć znak towarowy, ale przede wszystkim uzyskiwać stałe zyski z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego. Niektórzy przedsiębiorcy opierają strategię rozwoju firmy na oryginalnym i przyciągającym klientelę znaku towarowym dla innych znak towarowy spełnia podstawową funkcję odróżniającą. Niezależnie od znaczenia znaku w biznes planie, zyskuje on na wartości wraz z rozwojem marki. Marki, której najpełniejsza ochrona następuje poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

8gru, 16

Na podstawie Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. U. UE L z dnia 24 marca 2009r.) została wprowadzona instytucja Znaku Towarowego Unii Europejskiej, która pozwala na zastrzeżenie znaku towarowego na terenie całej Unii za pomocą jednej rejestracji. Jest to propozycja atrakcyjna tych przedsiębiorców, którzy ... więcej

7paź, 16

Rozpoczynając działalność gospodarczą poszukujemy oznaczenia, które będzie wyróżniało nasze towary lub usługi na rynku a tym samym ułatwi nam kontakt z klientami. Oryginalny i szybko zapadający w pamięć znak czy to w postaci słownej czy graficznej sam w sobie potrafi przywołać u klientów pozytywne skojarzenia i stanowi podstawę do budowania marki. Działając na rynku budujemy ... więcej